Bitperit, la millor eina de gestió per als perits basada en Hermes

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Gener 2013

La solució de Carver Advanced Systems basada en la seva plataforma producte de BPM HERMES, s’ha convertit en l’alternativa escollida pels despatxos pericials. És una eina àgil, senzilla i flexible, que facilita les gestions administratives a través d’una plataforma que permet realitzar valoracions al moment.

Els canvis en el mercat de serveis IT per al sector assegurador han convertit els productes de Carver Advanced Systems en una clara alternativa tant per corredories com per despatxos pericials. El gran nombre de perits associats que s’interessen per les solucions de la nostra companyia ens ha convertit en una de les líders en el sector, posicionant al seu producte BitPerit entre els preferits dels perits. Agilitat i senzillesa en el seu ús, així com les constants millores tecnològiques que aquesta eina ha anat implementant en els últims cinc anys, són els elements diferencials que Carver ofereix amb BitPerit.

Més de 250.000 expedients tramitats

Carver ofereix una profunda experiència en el sector, més de 250.000 expedients s’han tramitat ja a través del seu programa de gestió integral de despatxos de perits taxadors. Carver és una firma totalment independent, sense cap vinculació al sector assegurador. D’aquesta manera ofereix una total autonomia en la presa de decisions estratègiques.

Valorar els sinistres en el moment

Desenvolupat pel departament d’I + D de Carver Advanced Systems, BitPerit i basat en la plataforma producte Hermes, és una de les solucions més significatives de la signatura per al sector assegurador. Es tracta d’una solució integral per al perit taxador que ha transformat radicalment el seu sistema de treball. Gràcies a BitPerit només cal un ordinador portàtil per realitzar totes les gestions en línia i en el mateix moment. Això suposa tres clars avantatges: una notable millora en la qualitat del servei, l’augment de la productivitat del perit i, en conseqüència, una millor atenció al client.

Al Departament d’I + D de Carver seguim investigant constantment sobre noves funcionalitats a incorporar a aquest producte, així com les millores tecnològiques que ho facin cada dia més competitiu i eficient.