Cap a l’internet de les coses

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Julio 2014

Les teories i estudis qualificats apunten al fet que en un futur proper (any 2020) hi haurà al món aproximadament 26.000 milions de dispositius amb un sistema adaptat a Internet de les Coses. Pràcticament qualsevol objecte quotidià serà capaç de ser identificat amb una adreça IP i enviar informació d’utilitat a algun sistema central.

Aviat disposarem a les nostres ciutats de semàfors capaços de modificar el temps de canvi si detecten que un ancià està creuant el carrer. Disposarem a casa de neveres capaces d’encarregar automàticament la compra setmanal. Usarem banyeres equipades amb sensors que avisaran als serveis d’emergència si sofrim una caiguda. Actualment el nivell de digitalització i incorporació de diferents sensors d’aparells electrònics i electrodomèstics és molt notable. El que queda per recórrer és desenvolupar les vies de comunicació i explotar convenientment totes les dades dels quals es disposarà.

En aquesta línia Carver ha participat en un projecte consistent a connectar bàscules comercials dels principals fabricants (de les quals podem veure en qualsevol tenda d’alimentació) amb un ERP. L’objectiu d’aquesta connexió consisteix a recollir de forma automàtica les dades que s’introdueixen i generen en la pròpia balança, enviar-los a l’aplicació central i facilitar una sèrie d’operacions, tals com:

  • Control d’estocs
  • Generació automàtica d’albarans
  • Control de venedors
  • Traçabilitat de productes