Carver incorpora e-rubrica

Gener 2017

Carver ha ampliat la seva cartera de productes i serveis amb la incorporació al seu portafoli del producte e-rubrica, desenvolupat i mantingut fins a la data per Gematic.

e-rubrica és una Plataforma de Serveis de Signatura Electrònica per a diferents processos de negoci d’una entitat. Gestiona totes les necessitats d’autenticitat i integritat, mitjançant l’ús de la signatura electrònica amb els seus corresponents evidències, necessàries per a complir la llei.

Carver, a partir d’ara es fa càrrec del producte (dels seus aspectes tècnics, funcionals i legals), i també de la gestió de la seva base instal·lada, prestant-hi serveis de manteniment, assistència, resolució de problemes i actualització del versionat del producte.