Carver s’incorpora al Clúster Digital

Març 2017

El mes de març de 2017 Carver s’ha incorporat al Clúster Digital, com a membre de ple dret.

El Clúster Digital és un espai de trobada, de col·laboració i de xarxa format per un conjunt d’empreses, entitats i grups de recerca amb un nexe d’unió: la innovació digital. Reconegut pel Ministeri d’Indústria com una Agrupació Empresarial Innovadora (AEI), el Clúster Digital agrupa start-ups, pimes, grans empreses i altres entitats per impulsar la competitivitat del sector TIC, potenciant una nova cultura empresarial basada en la col·laboració i la innovació oberta.

L’objectiu d’aquesta incorporació és la d’aprofitar la possibilitat per part de Carver de compartir eines, experiència i coneixement, utilitzar el networking creat per la pròpia dinàmica del Clúster i intercanviar informació entre els membres, per a la generació de valor i negoci.

El Clúster Digital està format per més de 50 empreses que representen una facturació agregada de més de 500M€ i més de 15.000 treballadors.