Cas pràctic de buscadors semàntics

By 14 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Un client del Sector Públic ha encarregat a Carver la realització d’un projecte per a la unificació de tres Serveis de Consultes Lingüístiques existents i operatius en un solament, aprofitant la funcionalitat d’un cercador semàntic.

Els dos objectius bàsics que s’han perseguit amb aquest projecte són:

Millorar la qualitat del servei d’atenció personalitzada de consultes lingüístiques:

 • Homogeneïtzar els criteris d’interrogació
 • Simplificar l’accés al servei de consultes

  Augmentar la capacitat de prestació del servei de consultes:

 • Rendibilitzar els recursos disponibles
 • Fomentar l’ús del Cercador

  El projecte s’ha dut a terme utilitzant un motor de cerca de mercat que agilita el procés de cerca i permet establir els criteris que anteriorment s’han definit.

  Per millorar la qualitat i la productivitat del Servei, Carver ha utilitzat les següents eines:

 • Vignette: Utilització dels serveis que ofereix GECO.
 • Oracle Fetch: Component connector amb Oracle, recull la informació de la base de dades per a la seva posterior indexació per estar disponible i ser consultada.
 • Filesystem Fetch: Component connector amb el sistema d’arxius, recull la informació dels documents de publicacions per a la seva posterior indexació estar disponible i ser consultada.
 • Spring com a entorn d’execució de les nostres aplicacions J2EE./li>
 • Accessos a les bases de dades a través del motor de persistència Hibernate.
 • Per al desenvolupament en Java s’utilitza com a eina principal l’entorn Eclipse i plugins de desenvolupament d’Eclipse: Webtools, Quàntum DB, Mevenide,, CheckStyle Plugin, Jalopy.
 • Apatxe Maven: eina de gestió tècnica de projectes java.
 • AJAX per augmentar la usabilitat de les aplicacions.
 • Struts com a eina de suport per al desenvolupament d’aplicacions web sota el patró MVC.