Desenvolupament Web

By 13 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Carver ha dissenyat tècnicament, desenvolupat i provat un portal web la finalitat del qual és que una entitat pugui oferir cursos i material docent a través d’Internet al públic en general. S’ha plantejat el portal amb diversos nivells d’usuaris.

 • Els externs no registrats, qualsevol persona amb navegador i connexió a Internet, que tenen opció de consulta
 • Els externs registrats, que tenen opció de consulta i de sol·licitud d’enviament de materials docents.
 • Els interns. Que es dediquen a administrar el portal i els seus continguts. Aquests usuaris tenen regulat el seu accés mitjançant passwords, i, en funció del nivell assignat a cadascun tindran permís per a realitzar determinades funcions.

  Per a cobrir amb els requeriments s’ha optat per dividir el desenvolupament en dues parts. Un front-end, per a usuaris externs i un back-end, al que només tenen accés els usuaris interns. El plantejament tecnològic que s’ha seguit en aquest projecte ha consistit en:

  • Utilitzar l’eina de desenvolupament i-Business Designer (eBD) de Oasyssoft.
  • S’ha optat per emmagatzemar tots els continguts en una base de dades Oracle v.10
  • S’ha desenvolupat el projecte de manera que tots els continguts de la web compleixin el nivell A d’adequació amb les pautes d’accessibilitat WCAG 1.0.

  L’ús d’eBD, que és un entorn integrat de desenvolupament i publicació d’aplicacions web, ha facilitat tant el desenvolupament del portal com el seu posterior manteniment.