Detecció de fraus en asseguradores

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Carver ha desenvolupat per un dels seus clients del sector d’Assegurances una aplicació per a l’ajuda a la detecció del frau en les àrees de subscripció i sinistres.

En funció dels paràmetres introduïts tant en la subscripció d’una pòlissa com en la declaració d’un sinistre i mitjançant unes regles que porten associada una puntuació, l’Aplicació obté una puntuació global. En funció d’aquesta puntuació obtinguda s’activen una sèrie d’alertes.

Aquestes alertes poden correspondre a:

  • Avisos informatius per al gestor que estigui realitzant la tramitació
  • Bloquejos de l’acció en tràmit.

En el cas que es produeixi un bloqueig, es requereix l’autorització d’un usuari amb nivell de seguretat suficient per realitzar el corresponent desbloqueig.

Detecció de fraus en asseguradores
Gener 2013
Carver ha desenvolupat per un dels seus clients del sector d’Assegurances una aplicació per a l’ajuda a la detecció del frau en les àrees de subscripció i sinistres.
En funció dels paràmetres introduïts tant en la subscripció d’una pòlissa com en la declaració d’un sinistre i mitjançant unes regles que porten associada una puntuació, l’Aplicació obté una puntuació global. En funció d’aquesta puntuació obtinguda s’activen una sèrie d’alertes.
Aquestes alertes poden correspondre a:
Avisos informatius per al gestor que estigui realitzant la tramitació
Bloquejos de l’acció en tràmit.
En el cas que es produeixi un bloqueig, es requereix l’autorització d’un usuari amb nivell de seguretat suficient per realitzar el corresponent desbloqueig.
Lògicament li sistema guarda un log de tots les alertes generades, i de les corresponents accions realitzades per cada un dels usuaris.

El Sistema és totalment parametritzable, permetent fixar els barems de puntuació i les regles a aplicar en cada situació, així com les accions a realitzar en el cas que es produeixi una situació d’alerta. Això permet anar adequant la resposta de l’Aplicació en funció de l’experiència que es vagi acumulant i de les circumstàncies de l’entorn.