Ecommerce i mobilitat

By 16 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Juliol 2015

Des de fa més d’un any, les estadístiques sobre ús de dispositius electrònics, indiquen que els Smartphones són els més utilitzats a Espanya per connectar-se a Internet, per sobre dels PC. És clar que aquesta tendència, que cada dia augmenta més, obliga a canviar alguns conceptes que fins fa poc semblaven clars. Les empreses que van desenvolupar, no fa massa temps, plataformes de eCommerce orientades a ser usades des d’un PC, es troben amb un alt grau d’obsolescència, o com a mínim no estan adaptades correctament als usos actuals, i previsiblement futurs.

Afortunadament les tecnologies d’avui permeten amb un esforç raonable solucionar aquest tipus de problemes de forma eficaç i eficient.

Carver ha desenvolupat per un dels seus clients multinacionals un projecte d’adaptació de la seva plataforma d’e-commerce a un entorn de mobilitat. Lògicament l’objectiu aconseguit és la possibilitat que els clients puguin efectuar compres des d’un dispositiu mòbil (Smartphone, Tablet, …) d’una forma ergonòmica i atractiva.

La solució adoptada ha consistit a revisar i adaptar totes les pàgines web de la plataforma, adaptant-les a un format web Responsive. Per a això s’ha configurat un equip de programadors que han desenvolupat el treball tècnic, i un equip de emprovadors, que usant diversos dispositius mòbils s’han encarregat de verificar el correcte funcionament de les transaccions i el manteniment dels cànons estètics definits per la companyia. Tot l’equip de treball ha estat dirigit i coordinat per un Cap de Projecte de Carver, que ha estat a més l’encarregat de les relacions amb el Client. La durada de projecte ha estat de tan sols dos mesos.