Finalització del Projecte de R+D+I

By 16 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Gener 2015

Carver ha finalitzat a data 31/12/14 el projecte d’ R + D + I, que ha desenvolupat durant els anteriors dos anys i mig i que ha consistit en la definició i implementació d’una Plataforma per al desenvolupament d’aplicacions de gestió d’accés ubic.

En definitiva, el resultat final obtingut és una plataforma modular que permet la implementació d’eines per a la gestió d’expedients, que automatitza al màxim les tasques mecàniques i repetitives, que requereixin una dedicació mínima perquè els usuaris puguin emprar tot el seu temps i esforç a les tasques pròpies del seu negoci i no a tasques administratives.

Aquest projecte ha comptat amb el suport i la corresponent subvenció del Pla Avanza 2 del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

La plataforma desenvolupada proporciona una interacció persona-sistema amb intercanvi d’informació intel·ligent, automàtica i transparent per a l’usuari, facilitant especialment el treball en desplaçament i aportant les següents funcionalitats:

 • Gestió de la documentació
 • Workflow de processos
 • Agenda, avisos i alertes
 • Generació de plantilles
 • Extracció d’informació desestructurada a partir de documents
 • Formularis dinàmics basats en meta models
 • Connexió dels membres de l’equip amb el sistema de gestió, de manera fàcil, intuïtiva i ubiqua (des de qualsevol lloc amb connexió a internet), utilitzant qualsevol dispositiu mòbil i per mitjà de diferents canals
 • Gestió de regles de negoci. Disparadors d’accions en funció del tipus d’informació (i el canal utilitzat)
 • Sistema de recerca oberta d’informació, amb capacitat semàntica
 • Explotació de llistats i estadística
 • Indicadors de gestió

Aquesta plataforma permet el desenvolupament d’aplicacions de gestió de forma altament eficient i amb un nivell de qualitat elevat, és a dir, amb reduïts costos de desenvolupament i implantació, el que beneficia clarament als clients que encarreguen a Carver algun projecte d’aquest tipus.