Llançament CarverMVC

By 14 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

CARVER ha presentat durant el primer trimestre de 2007 la seva eina de suport al desenvolupament CarverMVC. Aquesta presentació ha estat corroborada per la utilització de l’eina de forma efectiva i reeixida en diversos projectes impulsats per l’Administració Pública Catalana.

El desenvolupament ha tingut lloc durant el segon semestre del 2006 CarverMVC facilita la generació automàtica d’aplicacions basades en Spring i Hibernate d’una manera eficient i garantint una alta qualitat de programació i mantenibilidad. CarverMVC, centra el seu funcionament en la generació d’elements d’interfase d’usuari (IU), incloent JSP i controladors (la V i la C del paradigma MVC) a partir dels objectes del model i altres objectes auxiliars. Tot això permet al programador que centri la seva atenció en els problemes de la capa de negoci sense haver de desenvolupar els elements d’IU que són els quals normalment impliquen més problemes en les aplicacions J2EE.

CARVER té previst prosseguir amb el desenvolupament d’aquesta eina, estenent-la a altres capes i millorant les seves possibilitats actuals.