Metodologia CBD (Carver Big Data)

Gener 2016

Big Data és un concepte referit a l’existència d’ingents quantitats de dades i a les metodologies, tecnologies i eines usades per convertir aquestes dades en informació útil. El realment important de Big Data és que serveix per millorar aspectes clau dels negocis, mitjançant el coneixement i anàlisi exhaustiva d’alguns patrons de comportament dels diferents actors que intervenen (Clients, competència, factors econòmics, etc.).

En Carver posem a la disposició dels nostres clients un servei complet encaminat a la implantació de projectes basats en Big Data. La primera qüestió que hem de resoldre davant una petició d’un client és sobre l’oportunitat de realitzar un projecte d’aquestes característiques. En Carver considerem que per abordar amb garanties d’èxit qualsevol desenvolupament d’aquestes característiques han de donar-se tres condicions imprescindibles: Tenir clar l’objectiu o objectius de millora que es pretenen aconseguir, disposar de les fonts adequades de dades i tenir accés a la tecnologia necessària per suportar el procés.

Hem desenvolupat una Metodologia d’Implantació, composta per una fase inicial de Consultoria seguida d’una altra d’Implementació, si aquesta es considera viable. A continuació adjuntem un resum de la metodologia CBD (Carver Big Data).

Fase 1.- Consultoria

  • Definició dels objectius a aconseguir
  • Determinació dels indicadors clau de negoci (KPI) a monitorizar
  • Identificació de les Key Data Sources
  • Valoració de viabilitat del projecte.
  • Dissenyo arquitectura tecnològica
  • Selecció d’eines de
   • Extracció
   • Magatzematge
   • Tractament
   • Anàlisi
  • Modelització i maquetació
  • Planificació i avaluació del projecte
  • Definició dels objectius a aconseguir

Fase 2.- Implementació

  • Aprovació del projecte
  • Selecció proveïdors clau
  • Desenvolupament del procés
  • Engegada
  • Monitoratge i ajustos