Nova versió Minerva V 3.0

Gener 2016

Carver ha llançat recentment al mercat la nova versió de la seva aplicació de Gestió de la Informació minerva (V 3.0). Les millores fonamentals d’aquesta nova versió les podem resumir en:

 • Nova interface d’usuari que simplifica l’administració i operació de tot el Back-Office de minerva.
 • Divisió de l’aplicació en dos grans blocs funcionals:
  • MUS – MINERVA USER SUPPORT
  • MTC – MINERVA TEXT CLASSIFIER
 • Racionalització de les opcions de menú
 • Millora de l’accessibilitat a totes les funcions internes
 • Simplificació de les recerques internes
 • Potenciació de la gestió del diccionari intern

Amb aquesta nova versió es pretén reduir dràsticament el temps dedicat a l’administració del Back-Office de minerva pel que aquesta nova versió incorpora:

 • Millores en el Backoffice
 • Gestió detallada del diccionari
 • Gestió integral de la paraula (univers de la paraula)
 • Gestió del valor peso de la paraula
 • Gestió de temps verbals
 • Gestió d’expressions o de grups de paraules inseparables.

La nova versió centra l’actuació del sistema al voltant de la paraula de negoci, considerant que cada paraula pròpia del negoci del client pot tenir una afectació sobre el funcionament del sistema. A més, el concepte de paraula s’ha ampliat respecte a la versió anterior, de manera que el sistema contempla la utilització de grups de paraules que conformen expressions sota el concepte de paraules inseparables. Tots aquests canvis representen un notable augment de l’eficàcia del sistema.

En qualsevol cas l’esquema de servei ofert per Carver segueix sent el de sempre:

 • Software as a Service (SaaS)
 • El client no intervé en la gestió d’infraestructures
 • Servei ininterromput
 • Ràpida implantació. Ens responsabilitzem de tot
  • Anàlisi inicial
  • Projecte d’implantació
  • Engegada