Planificador de visites amb beacons

Gener 2016

Carver està desenvolupant, per encàrrec d’un dels seus clients, una plataforma d’App per a dispositius Android, que té per finalitat la planificació i la gestió de visites guiades a qualsevol tipus d’espai turístic o cultural (Museus, exposicions, fires, etc.). El projecte emprès per Carver consisteix a desenvolupar tots els mòduls necessaris perquè puguin ser assemblats i parametritzats per generar una App centrada en un espai turístic determinat.

Les principals funcionalitats d’aquesta aplicació són:

  • Planificació de recorreguts: Com a etapa prèvia el visitant ha d’informar de les seves preferències a l’App perquè aquesta li planifiqui el recorregut pels espais a visitar en funció dels següents paràmetres:
    • Temps disponible per a la visita
    • Elecció dels punts d’interès a visitar, de forma manual (punt a punt) o partint dels més populars, o recorreguts tipificats.
    • Temàtiques o grups d’interès preferent
  • Ajuda en el recorregut planificat. A tot moment el dispositiu mòbil del visitant està geolocalizado pels beacons estratègicament distribuïts a l’espai a visitar. El visitant rep a tot moment indicacions gràfiques de cap a on ha de moure’s a tot moment.
  • Audioguía. L’aplicació descarrega automàticament els continguts de la guia d’àudio en funció dels punts a visitar, en funció del recorregut triat. Cada punt de l’audioguía té tres versions (la breu, la normal i l’estesa), que es reprodueixen en funció del temps total de la visita triat pel visitant. La descàrrega i reproducció de la guia es realitza de forma automàtica en funció de la localització del visitant establerta pels beacons instal·lats en el recinte.

Per a la descàrrega de l’aplicació i els continguts s’ha de disposar de cobertura wi-fi en tot el recinte. Així mateix s’han de col·locar els beacons que permetin la localització precisa de cada visitant en el propi recinte.