PLATAFORMA PER AL DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS DE GESTIÓ D’ACCÉS UBIC

 

Projecte:

L’objectiu tecnològic principal és dissenyar i construir una plataforma modular que permeti la implementació de eines per a la gestió d’expedients , que automatitzin al màxim les tasques mecàniques i repetitives, que requereixin una dedicació mínima perquè els usuaris puguin fer servir tot el seu temps i esforç a les tasques pròpies del seu negoci i no a tasques administratives.

Projecte cofinançat per:

Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per a la realització de projectes i accions de l’acció estratègica de telecomunicacions i societat de la informació, Subprograma: Competitivitat R + d, amb l’Expedient Nº: TSI-020603-2012-78

 MINETUR