Projecte de Gestió de Productes

Gener 2016

Carver està desenvolupant per a un dels seus clients del gremi de Mutualitats un sistema que gestiona tot el cicle administratiu dels productes d’assegurances que l’Entitat comercialitza i gestiona.

L’objectiu bàsic d’aquest projecte consisteix a preservar la robustesa de l’anterior aplicació, dotant-la de les funcionalitats que permetin una millora substancial en la qualitat de les gestions, combinat amb una clara disminució de dedicació de recursos.

L’aplicació s’ha dissenyat partint d’una anàlisi de requeriments dels usuaris i de l’estudi del funcionament de l’actual aplicació. S’ha optat per un dissenyo modular, permetent així un manteniment més senzill, i millorant les possibilitats de futures evolucions i ampliacions.

Els principals mòduls que incorpora aquest aplicatiu són:

 • Gestió de clients
 • Taller per a la creació de nous productes
 • Tarificació de productes
 • Emissió de pòlisses
 • Emissió de rebuts
 • Impressió ofereixes i contractes
 • Emissió de suplements i els rebuts corresponents
 • Emissió cartera i renovació de pòlisses
 • Gestió cobraments
 • Gestió de devolucions
 • Reassegurances
 • Interfase amb comptabilitat
 • Gestió de Sinistres i Prestació de serveis
 • Càlcul de les Provisions tècniques
 • Generació d’Informes

Des d’un punt de vista tecnològic l’aplicació es desenvolupa en un entorn Java 1.8, usant llibreries Hibernate i Java Server Façs. S’ha optat per l’ús d’un Servidor d’aplicacions Tomcat 7. El Servidor de base de dades és My SQL 5.6.