DEFINICIÓ I DESENVOLUPAMENT D’UN SISTEMA PER FACILITAR LA CONSTRUCCIÓ D’APLICACIONS DE GESTIÓ J2EE

 

Projecte:

L’objectiu general del projecte se centra a desenvolupar un entorn o framework, és a dir, un conjunt d’eines i bones pràctiques , que facilitin el desenvolupament d’aplicacions de gestió en un entorn J2EE (Java 2 Enterprise Edition) a partir del model de l’aplicació. S’entén com a model (o domini) d’aplicació al conjunt d’entitats i les seves relacions que descriuen la funcionalitat d’un sistema o aplicació. És objectiu primordial del projecte desenvolupar tecnologia en forma de programari que promogui i faciliti l’ús de metodologies i tecnologies basades en el disseny dirigit per model (Domain Driven Design o DDD) per al desenvolupament d’aplicacions més enllà de aquelles trivials.

Projecte cofinançat per:

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), Entitat pública Empresarial, dependent del Ministeri d’Economia i Competitivitat, amb el Projecte nº: IDI-20101210

CDTI Mineco