Reserva d’espais i serveis

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Gener 2014

Carver ha llançat al mercat, a la fi del 2013, la seva nova Aplicació per a la reserva d’espais i serveis. Aquest producte està especialment dissenyat i desenvolupat per a la gestió de qualsevol conjunt d’espais susceptibles de ser reservats i usats per algun col·lectiu concret. Per exemple, sales de reunions, espais d’aparcament, places de càmping, trasters, etc.

Composta per diversos mòduls, les funcions principals dels quals són el manteniment de la taula d’espais (sales, pàrquings, espais d’emmagatzematge, etc),…, La gestió de reserves i pre-reserves, la gestió del material i dels serveis associats a cada espai, i la facturació interna o externa de les utilitzacions reals. L’aplicació pot gestionar espais simples o complexos (per exemple sales multiús, que poden convertir-se en més d’un espai amb l’ajuda de panells).

L’aplicació també gestiona l’assignació de permisos per a reserves segons la tipologia de cada usuari i efectua de forma automàtica les notificacions, via telemàtica per confirmar les reserves, o comunicar qualsevol incidència.

Finalment el producte es complementa amb el Mòdul d’estadístiques, que proporciona informació històrica de les reserves efectuades i estadístiques per diversos criteris (rànquing d’ocupació, clients més importants, serveis més usats, anul·lacions, etc.)

La part de mobilitat de l’aplicació s’executa des de qualsevol terminal estàndard amb Android, la qual cosa comporta importants estalvis d’equipament. L’ús de l’aplicació és molt intuïtiu i de fàcil aprenentatge, permetent la ràpida engegada de la solució.

Incorpora, a nivell de dispositiu mòbil, la possibilitat de consultar en temps real disponibilitats d’espais, efectuar pre-reserves, estat d’aquestes pre-reserves, etc.

Possibilitat de la Integració de l’aplicació en intranets o extranets, de manera que pugui ser accessible a usuaris interns d’una companyia o a clients externs.