Videoperitació en Bitperit

Gener 2017

Bitperit, sistema de gestió d’expedients de sinistres desenvolupat per Carver específicament per als pèrits, incorpora nombroses i importants millores en la seva última versió.

Entre el conjunt de noves funcionalitats afegides la més destacable és que Bitperit, tant en la versió web com en escriptori mòbil, ofereix l’opció de vídeo peritatge.

La pantalla de l’expedient incorpora l’opció de vídeo peritatge a la secció de “Fotografies”. A partir d’ara, en aquesta secció el pèrit pot adjuntar fotos o demanar a un assegurat que adjunti un vídeo. Un cop seleccionat el botó de “Vídeo peritatge” apareixerà una finestra emergent on informarà al perit de l’enllaç a enviar a l’assegurat perquè pugui adjuntar seu vídeo. L’assegurat, rebrà un correu electrònic amb un enllaç. En prémer sobre l’enllaç se li enviarà a una pàgina on podrà pujar un vídeo. El vídeo adjuntat s’enviarà comprimit i s’inclourà en l’expedient, dins de l’actual secció de “Fotografies”, que es reanomenarà a “Fotografies i Vídeos”.

Aquesta nova funcionalitat suposa augmentar l’agilitat de les peritatges i reduir els temps de procés, el que representa un notable avantatge tant per als pèrits com per als assegurats.