10 anys d’Outsourcing

By 16 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Gener 2015

En Carver celebrarem aquest 2015 que es compleixen 10 deu anys de la posada en marxa del nostre servei d’Outsourcing. Mitjançant aquest servei, els nostres clients poden focalitzar-se en el seu negoci i aconsegueixen una millor eficiència i disponibilitat dels processos productius mitjançant l’externalització del manteniment i gestió dels serveis TIC, optimitzant els costos i millorant la seva qualitat.

Durant tot aquest període de 10 anys el nostre servei s’ha anat ampliant i perfeccionant, incorporant les noves tecnologies del mercat (Java, .net, Android, IOS, etc.), sense oblidar les més clàssiques (Cobol, PL / I, AS / 400, etc.). Ampliant les àrees ateses pel nostre Outsourcing (Desenvolupaments a mida, Manteniment evolutiu, correctiu i preventiu, Suport 24×7, Servei d’atenció a usuaris, Control Operacional, etc.). Millorant notablement els aspectes relatius a la seguretat, tant la referida al servei en si (Comunicacions, backups, confidencialitat, compliment LOPD, etc.) com la referent al programari desenvolupat. Incorporant eficients mecanismes de control del servei, basats en ANS (Acords de Nivell de Servei), juntament amb eines programari que permeten el seguiment tan dia a dia com estadístic del nivell de servei aportat. Afegint eines d’assegurament de la qualitat del programari desenvolupat (Testing, Qualitat de fonts, Seguretat, Congruència, etc.). Cada dia més cuidem la qualificació professional dels nostres tècnics especialistes assignats al Servei, augmentant el seu nivell de titulació i certificacions. I, el més important, en aquest període hem anat incorporant gradualment més clients al nostre Outsourcing, el que corrobora que anem pel camí correcte.

En definitiva, estem de celebració i volem fer-la extensiva a tots els clients que segueixen confiant en nosaltres.