Aplicació de Gestió de Vacances

Gener 2016

Carver ha desenvolupat per a un dels seus clients en el sector privat, una aplicació que permet la gestió completa de les vacances i permisos especials dels empleats de l’empresa.

L’aplicació gestiona des de les sol·licituds de vacances i permisos, l’aprovació pel responsable corresponent, i el control de realització de les mateixes. L’aplicació permet carregar una estructura jeràrquica dels empleats de l’Empresa, que s’utilitza per gestionar les autoritzacions. Una vegada confirmada qualsevol sol·licitud, s’envia un correu electrònic al responsable jeràrquic del sol·licitant, que serà qui aprovi o denegui la sol·licitud efectuada. El sistema també controla els nombres de dies, tant els sol·licitats com els gaudits, estant aquesta informació a la disposició de l’interessat i de tots els seus responsables jeràrquics.

L’aplicació és de gran ajuda per a l’organització de torns en èpoques tradicionalment vacacionals (estiu, nadal, setmana santa) o per planificar activitats de grups amb ple coneixement de la dedicació real benvolguda. I és una eina fonamental per a la correcta gestió de projectes amb intervenció de recursos humans.

Des d’un punt de vista tecnològic l’aplicació està desenvolupada en entorn Java i és apta per executar-se en qualsevol navegador estàndard. També és susceptible d’enllaçar amb aplicacions de nòmina i RR.HH., informant de les planificacions vacacionals i rebent les confirmacions de les mateixes.