Aplicació de Previsió de Facturació

Juny 2016

Ja està disponible i en funcionament la nova Aplicació de Previsió de Facturació, dissenyada i desenvolupada íntegrament per Carver. Aquesta aplicació permet que l’estructura comercial d’una Empresa pugui realitzar previsions mensuals de facturació a 6 mesos vista, desglossant per client, per àrea o per sector, segons es decideixi. Cada integrant de l’estructura comercial informa de les seves previsions, i el sistema automàticament les integra a nivell empresa. La Previsió de Facturació està comunicada amb la Gestió de Tresoreria (També desenvolupada per Carver). Les previsions, una vegada validades i aprovades pel màxim responsable comercial, s’integren en la Gestió de Tresoreria, constituint la més important font d’informació dels cobraments previstos.

L’Aplicació de Previsió de Facturació també s’integra amb l’ERP per capturar les dades de les facturacions reals i poder mostrar estadístiques comparatives entre les previsions que s’han efectuat i l’autènticament facturat.

Hem optat per una interfície d’usuari molt simplificada en usar edició en línia i arrossegar i deixar anar. Únicament hi ha tres pantalles diferents, dues per a usuaris i una per a l’administrador. L’aspecte s’ha cuidat en utilitzar temes dissenyats per professionals. L’aplicació permet triar el tema entre cinc disponibles.

Des d’un punt de vista tècnic la programació l’hem desenvolupat utilitzant les característiques de programació funcional que permet Java 8, que a més facilita una major mantenibilidad. A la programació funcional a diferència de la programació procedural estàndard es codifica el que es vol aconseguir en comptes de codificar el que ha de fer el programa per aconseguir el que es vol.