Aplicació pel seguiment comercial (HPMC)

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Gener 2015

Carver ha llençat al mercat HPMC, que és una aplicació que simplifica i automatitza totes les etapes del procés comercial, donant solució a les següents necessitats:

 • Gestió de clients
 • Gestió d’accions comercials: trucades, visites, comandes i vendes
 • Gestió de l’agenda i planificació de tasques
 • Mobilitat
 • Estadístiques i llistats

El producte està compost per:

 • Aplicació mòbil de gestió comercial (En format App, per Android)
 • Aplicació web pel seguiment i control de les gestions comercials
 • Mòdul de Connectivitat entre les Eines corporatives, l’Aplicació web i l’App
 • Opcionalment pot integrar un sistema MDM de mercat per gestionar els dispositius mòbils

Les principals funcionalitats de l’App són:

 • Informació personalitzada per cada comercial sobre els clients que gestiona
 • Calendari amb les gestions planificades
 • Alarmes i llista de gestions (trucades i visites) a realitzar
 • Geolocalització dels clients i ruta a través de google maps
 • Indicadors i ràtios d’interès per al venedor amb filtres personalitzables
 • Cercador
 • Gestió d’agenda

L’aplicació web, dissenyada específicament per a la direcció comercial, permet el seguiment, tant estadístic com detallat, de les accions dutes a terme per cadascun dels comercials.

Amb HPMC, el comercial disposa de tota la informació necessària en un clic, tant si disposa de connexió a internet com no i totes les seves accions es transmeten automàticament, no és necessari que es connecti ni des de casa ni des de l’oficina. Amb tot això es redueix el temps de gestió, s’augmenta la productivitat i s’eliminen errors i duplicitat de dades.

Amb HPMC, la Direcció Comercial té informació en temps real sobre les accions dels seus comercials i pot analitzar amb estadístiques les evolucions històriques.