Aplicació per a assegurances de flotes

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Gener 2013

Carver ha desenvolupat una aplicació destinada a solucionar el problema de l’emissió i gestió de les pòlisses d’assegurances col·lectives (Flotes d’automòbils). És bastant freqüent que algunes companyies d’assegurances no tinguin resolt d’una manera eficaç tota la problemàtica que comporta una assegurança col · lectiu de diversos vehicles. L’aplicació desenvolupada permet la gestió eficient de les pòlisses de flotes de vehicles.

En línies generals el funcionament és el següent: La tarificació es realitza en funció del nombre de vehicles. Un cop informades les matrícules a l’aplicatiu, es comprova la validesa de les mateixes per poder realitzar l’emissió de la pòlissa.

L’aplicació treballa de forma coordinada amb el sistema de gestió central. La càrrega de vehicles es pot realitzar manualment o mitjançant un procés de càrrega automàtica a partir d’un document xls.

Un cop donada d’alta la pòlissa, es posa a disposició dels assegurats, propietaris de flota de vehicles, la possibilitat que ells mateixos realitzin la gestió de la seva flota, mitjançant l’alta i baixa de vehicles associats a aquesta pòlissa.

L’aplicació incorpora un sistema d’alerta per al cas que com a conseqüència de les altes i baixes de vehicles a la pòlissa no s’excedeixin els límits establerts a la tarifa.