All posts by admin

Carver patrocina la 1era Gala Benèfica “Axa de Todo Corazón”

By | Uncategorized @ca | No Comments

Septembre 2015

El passat 17 de Setembre es va celebrar a Madrid el primer sopar benèfic de “AXA de Toda Corazón”, l’associació de voluntariat i ajuda social d’AXA Espanya, a la qual van assistir més de 400 persones. Carver va ser un dels patrocinadors, comptant amb la representació al sopar de part del seu equip Directiu.

L’esdeveniment va servir de marc per fer el lliurament a Càrites Espanya de 20.000 euros, corresponents a la recaptació d’aquest sopar destinat al seu programa d’ocupació.

En el cas de tenir interès a col·laborar amb aquesta associació, amb diversos tipus de donacions o amb col·laboracions de voluntariat, es pot ampliar la informació a la següent pàgina web https://www.axa.es/axa-todo-corazon.

CARVER4-1_mini2

Ecommerce i mobilitat

By | Uncategorized @ca | No Comments

Juliol 2015

Des de fa més d’un any, les estadístiques sobre ús de dispositius electrònics, indiquen que els Smartphones són els més utilitzats a Espanya per connectar-se a Internet, per sobre dels PC. És clar que aquesta tendència, que cada dia augmenta més, obliga a canviar alguns conceptes que fins fa poc semblaven clars. Les empreses que van desenvolupar, no fa massa temps, plataformes de eCommerce orientades a ser usades des d’un PC, es troben amb un alt grau d’obsolescència, o com a mínim no estan adaptades correctament als usos actuals, i previsiblement futurs.

Afortunadament les tecnologies d’avui permeten amb un esforç raonable solucionar aquest tipus de problemes de forma eficaç i eficient.

Carver ha desenvolupat per un dels seus clients multinacionals un projecte d’adaptació de la seva plataforma d’e-commerce a un entorn de mobilitat. Lògicament l’objectiu aconseguit és la possibilitat que els clients puguin efectuar compres des d’un dispositiu mòbil (Smartphone, Tablet, …) d’una forma ergonòmica i atractiva.

La solució adoptada ha consistit a revisar i adaptar totes les pàgines web de la plataforma, adaptant-les a un format web Responsive. Per a això s’ha configurat un equip de programadors que han desenvolupat el treball tècnic, i un equip de emprovadors, que usant diversos dispositius mòbils s’han encarregat de verificar el correcte funcionament de les transaccions i el manteniment dels cànons estètics definits per la companyia. Tot l’equip de treball ha estat dirigit i coordinat per un Cap de Projecte de Carver, que ha estat a més l’encarregat de les relacions amb el Client. La durada de projecte ha estat de tan sols dos mesos.

Cerca intel·ligent de continguts en Portals OpenData

By | Uncategorized @ca | No Comments

Juliol 2015

Els portals OpenData de les administracions públiques permeten la consulta i descàrrega d’arxius i serveis oberts als ciutadans. Actualment estan en ple augment tant el nombre de portals com el volum de la informació oferta en cada un d’ells.

Un dels principals problemes d’aquest tipus de portals és que disposen de cercadors per paraules i d’un sistema de filtres que permet la recerca per categories, formats i fonts d’origen de les dades, la qual cosa normalment implica que el ciutadà que vol obtenir algun tipus d’informació tingui serioses dificultats d’identificació i localització de la mateixa. Aquest problema es veu augmentat per l’augment constant del nombre de datasets oferts per les administracions.

Els problemes que s’han de resoldre són els encaminats a facilitar la recerca de continguts en dos nivells:

 • Localitzar el dataset que conté la informació que necessita el ciutadà
 • Localitzar continguts precisos dins del dataset

Carver soluciona aquests problemes mitjançant la utilització d’un sistema que maneja els dos nivells de localització mitjançant un cercador semàntic amb reconeixement de llenguatge natural, que permet posar a l’abast d’un usuari final la consulta d’informació, de manera directa, mitjançant una caixa de cerca que permet l’accés senzill i directe als continguts.

Carver ha desenvolupat la tecnologia capaç d’indexar el catàleg de datasets, i el seu contingut específic, incloent:

 • Una interfície per a ús del ciutadà que necessita realitzar consultes específiques sobre el conjunt de OpenData
 • Una eina d’extracció de les dades del catàleg i del conjunt de datasets per generar els índexs d’accés a la informació
 • Un motor de cerca perquè utilitzi aquests índexs, amb capacitat semàntica, basat en la tecnologia Mims de Carver

Alguns exemples de dataset que es poden assistir de manera directa, amb consultes basades en llenguatge natural i capacitat de recerca semàntica:

 • Equipaments públics (ens locals, autonòmics o estatals)
 • Sensors urbans
 • Allotjaments turístics
 • Ofertes de treball
 • Dades meteorològics
 • Etc.

La solució de Carver inclou, també, l’execució i explotació del cercador semàntic en format SaaS, sense necessitat d’adaptació de la infraestructura per part del gestor del OpenData.

Certificacions de Clients

By | Uncategorized @ca | No Comments

Juliol 2015

A Carver estem convençuts que cada dia que passa les certificacions no tan sols serveixen per garantir la solvència de l’empresa titular, si no que esdevenen imprescindibles per a mantenir relacions de col·laboració amb algunes empreses. Ja fa temps que vam emprendre el projecte d’obtenció de les principals certificacions que poguessin demostrar la nostra solvència professional:

 • ISO 9001: 2008 Sistema de Gestió de la Qualitat
 • ISO / IEC 27001: 2005 Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació
 • ISO 9126 Desenvolupament d’eines pròpies sota estàndards

A més d’aquestes certificacions estàndard, Carver ha apostat per ampliar el ventall i ha obtingut certificacions de proveïdor internacional corresponents a:

 • Achilles Repro
 • Achilles Docuplus
 • Ariba
 • Ecovadis

L’obtenció i manteniment d’aquestes certificacions comporta un volum important de treball ja que suposen mantenir al dia informació de variada índole:

 • Comptable
 • Financera
 • Tecnológica
 • Recursos Humans
 • Prevenció de riscos laborals
 • Metodologies de desenvolupament
 • Compromisos mediambientals

A més de proporcionar la possibilitat de col·laborar com a proveïdor amb diverses companyies multinacionals, tot això també comporta una revisió constant per part de Carver dels paràmetres de funcionament de la companyia i una revisió, pràcticament en línia, de la salut empresarial des de múltiples punts de vista . En Carver seguim apostant per l’excel·lència dels nostres Serveis i Productes.

Ubicuidad y Cloud Computing

By | Uncategorized @ca | No Comments

Juliol 2015

Un dels conceptes que últimament el Departament de R + D de Carver ha investigat i desenvolupat durant els primers mesos d’aquest any, i que s’ha convertit en la novetat més important que incorporen les últimes versions dels nostres productes, és la ubiqüitat dels usuaris dels nostres sistemes. Per a nosaltres la Ubiqüitat correspon a la Mobilitat entesa en tota la seva extensió, des de qualsevol canal i dispositiu, sense restriccions i amb absoluta transparència per als usuaris.

D’altra banda la forma de concebre la computació en el núvol per part de Carver té un gran abast. Hem portat al límit de la usabilitat i l’eficiència. No es tracta només de que els nostres usuaris puguin connectar des de qualsevol lloc, es tracta que ho puguin fer pràcticament sense adonar-se’n. Que puguin connectar-se amb el sistema de gestió sense necessitat de ser-ne conscients.

Aquest és el nostre èxit, hem aconseguit que la interfície usuari-màquina sigui el més lleugera possible. Que no requereixi de l’aprenentatge de cap aplicació especial per fer la sincronització. Usuaris de qualsevol dispositiu (iPAD, tablet, portàtil, SmartPhone), de manera gairebé màgica, sincronitzen documents i fotografies amb el seu sistema de gestió de manera fàcil, tot això senzillament movent arxius en carpetes de Windows, o enviant emails. En definitiva realitzant accions habituals que no necessiten coneixements especials.

Però no només això, la computació en el núvol tal com l’entenem a Carver va més lluny que la simple sincronització d’arxius entre dispositius, també sincronitzem accions (el que fa ja totalment prescindible el concepte d’aplicació sobre el dispositiu). Enviar un document al sistema de gestió pot disparar una acció: una alta al sistema, el canvi d’estat d’un expedient, una petició d’informació … La sincronització comporta negoci associat.

A títol d’exemple,quan el responsable comercial d’una companyia, que omple les comandes en un full excel en el moment de la visita al client, ens va preguntar què calia fer per donar d’alta la comanda en el sistema, la resposta va ser la següent: “Has emplenat el full excel amb la comanda al teu portàtil? Doncs no cal fer res més, la comanda ja està en marxa “. Aquest és per a nosaltres el concepte de ubiqüitat.

Carver ha incorporat recentment aquests conceptes i facilitats en les últimes versions dels seus productes Hermes i Bitpèrit.

Eïnes Big Data

By | Uncategorized @ca | No Comments

Juliol 2015

Big Data es defineix conceptualment com un conjunt de dades que excedeixen la capacitat de procés dels sistemes convencionals. A partir o al voltant d’aquest concepte s’estan desenvolupant moltes eines encaminades a l’explotació de les ingents quantitats de dades englobades en Big Data.

Les dades, convenientment tractats poden proporcionar informacions d’alt valor, que normalment s’utilitzen per a la presa de decisions, encaminades a la rendibilització tant de negocis com a la prestació de serveis públics, d’aquí l’alta rellevància que està adquirint el concepte de Big Data , i les tecnologies associades a ell.

De forma molt esquemàtica podem enumerar les principals funcions que paradigmàticament componen un procés verticalitzat (dissenyat per a un negoci o servei determinat) de Big Data:

 • Extracció de les dades. Localització de la font o fonts vàlides, i extracció de les dades.
 • Neteja. Eliminació dels protocols d’encapsulació i transmissió.
 • Selecció. Opcionalment, selecció dels registres que van a ser útils d’entre tots els extrets. Aquest procés pot ser anterior o posterior a la normalització.
 • Normalització. Opcionalment, manipulació de les dades per ubicar-los en estructures d’informació normalitzades.
 • Sumarització. Opcionalment, agrupar els registres normalitzats per conceptes clau, per tal de reduir els volums d’emmagatzematge.
 • Emmagatzematge. Salvaguardar la informació obtinguda usant la tecnologia de base de dades més adequada als volums existents.
 • Obtenció d’Informació. Depenent dels volums finals, es poden fer servir eines tradicionals de Data Mining, de BI, o bé eines d’anàlisi específiques per Big Data.

Totes aquestes etapes del procés requereixen de l’ús d’eines específiques que facilitin la consecució de cada un dels objectius. En Carver hem desenvolupat, utilitzant la plataforma Minerva, un mòdul de classificació de textos (MTC), basat en tecnologia d’anàlisi semàntic. Partint d’informació no estructurada MTC és capaç d’identificar conceptes útils i adequats per a la correcta classificació de dades. Aquests conceptes poden afegir com a informació de referència a les dades extrets i ser utilitzats tant en les fases de cribratge com de normalització.

Geolocalització en pòlisses d’assegurances

By | Uncategorized @ca | No Comments

Julio 2015

Carver ha desenvolupat per un dels seus clients del sector assegurances, un projecte de geolocalització per millorar l’estudi dels expedients. El projecte consisteix en desenvolupar les interfícies amb les Companyies especialitzades en proporcionar dades sociodemogràfiques i en desenvolupar també tot el tractament intern d’aquesta informació, transferint-la a les aplicacions encarregades d’estudiar les propostes d’assegurança.

Un dels objectius fonamentals de les Companyies d’Assegurances és conèixer millor als seus clients i els béns que pretenen assegurar, per poder aplicar tarifes competitives, descartar les operacions d’alt risc, minimitzar els costos i prevenir i combatre possibles fraus. Aquesta informació sociodemogràfica, convenientment analitzada, permet incrementar notablement l’eficàcia de diversos procediments crítics de les Companyies.

L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix en l’obtenció d’informació sociodemogràfica utilitzant les direccions postals. A partir d’aquesta dada es pot obtenir nova informació d’alt valor que serveix per alimentar models analítics complexos, tenint en consideració l’impacte de l’entorn geogràfic i sociodemogràfic.

Aquesta informació és d’especial rellevància quan l’objecte de risc de la pòlissa és un immoble urbà (casa, edifici, pis, comunitat de veïns, etc.). Per la zona o barri, per l’antiguitat de la construcció, per la superfície real, per l’ús, i altres elements es pot categoritzar el bé immoble, i fins i tot els seus habitants.

A través d’empreses especialitzades en aquest camp, partint d’una adreça postal, es poden obtenir, a més de les dades cadastrals, la categorització d’una sèrie de paràmetres com ara nivell sociodemogràfic, tipus d’habitatge, tipus de llar, nivell laboral i capacitat econòmica dels habitants i entorn. Tota aquesta informació no contravé la LOPD, ja que no hi ha cap dada de caràcter personal. Amb els barems obtinguts es milloren notablement els criteris per a la presa de decisions davant d’una proposta d’assegurança.

10 anys d’Outsourcing

By | Uncategorized @ca | No Comments

Gener 2015

En Carver celebrarem aquest 2015 que es compleixen 10 deu anys de la posada en marxa del nostre servei d’Outsourcing. Mitjançant aquest servei, els nostres clients poden focalitzar-se en el seu negoci i aconsegueixen una millor eficiència i disponibilitat dels processos productius mitjançant l’externalització del manteniment i gestió dels serveis TIC, optimitzant els costos i millorant la seva qualitat.

Durant tot aquest període de 10 anys el nostre servei s’ha anat ampliant i perfeccionant, incorporant les noves tecnologies del mercat (Java, .net, Android, IOS, etc.), sense oblidar les més clàssiques (Cobol, PL / I, AS / 400, etc.). Ampliant les àrees ateses pel nostre Outsourcing (Desenvolupaments a mida, Manteniment evolutiu, correctiu i preventiu, Suport 24×7, Servei d’atenció a usuaris, Control Operacional, etc.). Millorant notablement els aspectes relatius a la seguretat, tant la referida al servei en si (Comunicacions, backups, confidencialitat, compliment LOPD, etc.) com la referent al programari desenvolupat. Incorporant eficients mecanismes de control del servei, basats en ANS (Acords de Nivell de Servei), juntament amb eines programari que permeten el seguiment tan dia a dia com estadístic del nivell de servei aportat. Afegint eines d’assegurament de la qualitat del programari desenvolupat (Testing, Qualitat de fonts, Seguretat, Congruència, etc.). Cada dia més cuidem la qualificació professional dels nostres tècnics especialistes assignats al Servei, augmentant el seu nivell de titulació i certificacions. I, el més important, en aquest període hem anat incorporant gradualment més clients al nostre Outsourcing, el que corrobora que anem pel camí correcte.

En definitiva, estem de celebració i volem fer-la extensiva a tots els clients que segueixen confiant en nosaltres.

Finalització del Projecte de R+D+I

By | Uncategorized @ca | No Comments

Gener 2015

Carver ha finalitzat a data 31/12/14 el projecte d’ R + D + I, que ha desenvolupat durant els anteriors dos anys i mig i que ha consistit en la definició i implementació d’una Plataforma per al desenvolupament d’aplicacions de gestió d’accés ubic.

En definitiva, el resultat final obtingut és una plataforma modular que permet la implementació d’eines per a la gestió d’expedients, que automatitza al màxim les tasques mecàniques i repetitives, que requereixin una dedicació mínima perquè els usuaris puguin emprar tot el seu temps i esforç a les tasques pròpies del seu negoci i no a tasques administratives.

Aquest projecte ha comptat amb el suport i la corresponent subvenció del Pla Avanza 2 del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

La plataforma desenvolupada proporciona una interacció persona-sistema amb intercanvi d’informació intel·ligent, automàtica i transparent per a l’usuari, facilitant especialment el treball en desplaçament i aportant les següents funcionalitats:

 • Gestió de la documentació
 • Workflow de processos
 • Agenda, avisos i alertes
 • Generació de plantilles
 • Extracció d’informació desestructurada a partir de documents
 • Formularis dinàmics basats en meta models
 • Connexió dels membres de l’equip amb el sistema de gestió, de manera fàcil, intuïtiva i ubiqua (des de qualsevol lloc amb connexió a internet), utilitzant qualsevol dispositiu mòbil i per mitjà de diferents canals
 • Gestió de regles de negoci. Disparadors d’accions en funció del tipus d’informació (i el canal utilitzat)
 • Sistema de recerca oberta d’informació, amb capacitat semàntica
 • Explotació de llistats i estadística
 • Indicadors de gestió

Aquesta plataforma permet el desenvolupament d’aplicacions de gestió de forma altament eficient i amb un nivell de qualitat elevat, és a dir, amb reduïts costos de desenvolupament i implantació, el que beneficia clarament als clients que encarreguen a Carver algun projecte d’aquest tipus.

Serveis professionals d’alt nivell

By | Uncategorized @ca | No Comments

Gener 2015

Carver ha signat recentment un acord per a la prestació de Serveis Professionals d’Alt Nivell, amb una empresa multinacional.

El servei consisteix a proporcionar tècnics d’alta qualificació professional per cobrir una sèrie de perfils que requereixen una formació i coneixements molt específics, definits pel nostre client. Es contempla la possibilitat d’incorporació d’aquests tècnics a la seva plantilla, un cop cobert un termini de temps determinat. Les tasques que estem duent a terme per a la realització d’aquest servei són:

 • Recerca i localització dels tècnics segons la formació, experiència i coneixements tècnics requerits. Per a això Carver disposa d’una àmplia plantilla pròpia i d’una extensa base de dades de candidats
 • Realització, en cas de noves incorporacions, d’un test d’avaluació, que és determinant per al procés de selecció.
 • Formació prèvia a la incorporació. Es realitzen cicles formatius per enfortir o complementar els coneixements requerits pel nostre client.
 • Incorporació dels tècnics a l’estructura del nostre client
 • Gestió del període de prova i adaptació dels tècnics.
 • Substitució dels tècnics per indicació raonada del client, o per baixes no previstes
 • Seguiment continu de l’evolució dels tècnics realitzat pel gerent de compte assignat, amb avaluació contínua.

El Servei, tal com hem esmentat, inclou un acord pel qual el nostre client, després d’un termini de temps determinat, pot proposar als tècnics assignats per Carver la incorporació a la seva plantilla. Quan amb dues parts (el nostre client i els tècnics designats) arriben a un acord, Carver facilita aquesta operació, com a part integral del Servei.