AVIS LEGAL

El propietari d’aquesta web i el seu contingut és l’empresa Carver Advanced Systems, S.L., d’ara endavant Carver. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos.

Carver es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats.

Carver, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb Carver.

Carver Advanced Systems, s.l.

C/París, 184 4º planta 08036 Barcelona

Tel. 93 238 58 80 Fax. 93 238 58 81 mail. info@carver-as.com

B-62936422 inscrita en el registre mercantil de Barcelona, Tom 34821 Folio 182 Fulla B251065