Impacte del COVID19

Desplaça cap avall

Impacte del COVID19

A mitjans de març d’aquest any, es va declarar l’alerta de salut a causa de la pandèmia COVID19. Els efectes immediats causats per l’estat d’alarma i el posterior confinament van ser principalment el tancament de totes les empreses que no estaven relacionades amb els serveis i productes de primera necessitat, circumstància que va afectar a la immensa majoria de les empreses. En previsió que el que finalment va succeir a Carver vam implantar el nostre pla de continuïtat de negoci, amb l’objectiu de minimitzar i mitigar els efectes negatius que esperem que aquesta pandèmia tindria, tant a nivell laboral com sanitari. A grans trets, les principals actuacions que s’han pres són: · Tancament dels nostres centres de treball, per tal de garantir la salut de la nostra plantilla · Condicionament i assaig de VPNs amb l’oficina de Barcelona del Carver · Adquisició del hardware necessari perquè tot el personal pogués funcionar de forma remota. · Acords amb els principals clients per a la tasca presencial dels nostres tècnics per teletreball. Atesa aquesta anticipació, des del moment de la declaració de l’estat d’alarma vam poder tancar els nostres centres de treball, organitzar el control dels equips de forma remota, possibilitar al nostre personal de teletreball amb plenes garanties i continuar amb les tasques que els nostres tècnics havien assignat amb notable normalitat. Seguim treballant per millorar les condicions de teletreball, la seguretat de la informació i continuar preservant la salut dels nostres empleats.