Productes

Productes nascuts de la nostra experiència tecnològica.

Desplaça cap avall

I+D+i

Carver Lab

Carver Lab és un laboratori d’idees, investigació contínua i punt de trobada amb tecnologies disruptives. Àmbits com Blockchain, Intel·ligència Artificial i Machine Learning, VR, Automatització de processos RPA o Internet de les Coses, són responsabilitat d’aquest departament.

La seva missió és generar nous productes i solucions pels nostres clients juntament amb el Departament de Tecnologia de Carver, que té plena dedicació de recursos a I+D+i, i en col·laboració amb l’ecosistema global de startups que ens rodeja. Igualment Carver Lab dóna suport als projectes i serveis de la companyia en la utilització de noves tecnologies.

Els nostres Productes

Erubrica

Plataforma de serveis de signatura electrònica per a tots els processos empresarials d’una entitat. Gestiona totes les necessitats d’autenticació i integració, mitjançant l’ús de la signatura electrònica amb el corresponent comprovant, necessari per complir la llei.

Minerva

Minerva és un producte pel processament del llenguatge natural (NLP). Consisteix en un motor NLP i una aplicació web que permet la configuració per part d’usuaris de negoci. El producte permet l’automatització de processos empresarials que requereixen Intel·ligència Artificial per prendre decisions sobre les entrades de text en qualsevol format (Excel, correus electrònics, BBDDs, etc.). Hi ha un gran nombre de processos empresarials que es poden automatitzar mitjançant RPA i, en aquests casos, Minerva proporciona un mòdul que afegeix una capa d’AI als robots, per tal de prendre decisions mitjançant la interpretació de text. Minerva es pot entrenar per cada client o cas de negoci, per comprendre el llenguatge específic de cada negoci que ha d’automatitzar. El motor es pot integrar mitjançant API REST i normalment s’utilitza com a classificador de textos (MTCI o com assistent virtual (MUS).

Productes d'Assegurances

GeMUT

Sistema que gestiona el cicle administratiu integral dels productes d’assegurances que comercialitza qualsevol entitat de el Gremi de Mutualitats d’Assegurances. Permet gestionar clients, taller de productes, pòlisses, cobraments, sinistres, serveis, etc.

GePERIT

Solució que permet la gestió integral dels expedients d’automòbil i diversos dels despatxos pericials i el pèrit assegurador. Permet crear les valoracions de danys, gestió de minutes, control de peritatges i connexió amb les asseguradores.

GeSEG

Solució integral per a corredors i mediadors d’assegurances que permet la gestió administrativa, comercial, comptable i documental.

GeFLOTAS

Solució enfocada a concessionaris, mediadors, empreses de lloguer i grans companyies que gestionen flotes de vehicles en propietat, vehicles d’ocasió, demostracions i cortesies, flotes de patinets i bicicletes elèctriques o VTCs. Permet actualitzar el inventari amb altes i baixes, gestionar assegurances i disposa d’un quadre de comandament amb els principals indicadors de gestió de flotes.

Multitarificador

Solució que proporciona comparatives de preus i de cobertures d’assegurances de diferents companyies i que permet la personalització de les mateixes d’acord amb les directrius corporatives. La propietat intel·lectual dels desenvolupaments i adaptacions realitzades a mida és de client.