Serveis

Oferim una solució a mida per

cada projecte que els nostres clients ens confien

Desplaça cap avall

Serveis

Consultoria Tecnològica

Estudiem la situació del Departament IT dels nostres clients, plataformes, eines, metodologies i llenguatges utilitzats. A partir de l’anàlisi d’aquesta situación, proposem una sèrie de recomanacions encaminades a reduïr els costos del Departament, facilitar el manteniment de les aplicacions, reduïr els errors d’aquestes i millorar el rendimient dels Sistemes.

Gestió i Desenvolupament de Projectes

Desenvolupem projectos per als nostres clients. Configurem els equips de treball en funció del know-how funcional i de la experiència tecnològica requerida en cada cas. Proposem utilitzar, d’acord amb el client, metodologíes de desenvolupament, tant clàssiques com àgils. Incidim en les proves i prenem especial atenció en l’entrega d’un producte final de qualitat. Tenim experiència en múltiples entorns (Java, .NET, Android, etc.).

Manteniment d'Aplicacions

Realitzem mantenimients d’aplicacions, en múltiples entorns (Java, .Net, Host, etc.), mitjançant la prestació integral (Outsourcing) o parcial. Oferim un servei adaptable a les necessitats dels nostres clients.

Provisió de Serveis

Proporcionem tècnics qualificats en tecnologies punteres per cobrir una sèrie de perfils que requereixen una formació i coneixemnt molt específics, definits pels nostres clients. Aquest Servei inclou el seguiment de l’evolució dels tècnics realitzat pel Gerent del compte assignat, amb evaluació contínua, tan com la substitució inmediata de tècnics per indiació del client, o per baixes no previstes.

Business Intelligence

En aquesta categoria de servei incluim tots els projectes que tenen per objectiu la conversió de dades en informació de valor i útil per la gestió dels negocis.

Aquests serveis abarquen des del tractament de grans volums de dades, normalitzades o no, a l’anàlisi detallat d’aquestes dades. L’objectiu és que els usuaris obtinguin de manera simple, parametrizable i amigable, tota la informació que els permeti millorar qualsevol aspecte del seu negoci.

Som Partners de Qlik des de l’any 2016, i estem especialitzats en desenvolupaments en Qlik Sense.

DevOps

Oferim aquest enfoc perquè és un mètode progresiu per assegurar l’entrega de software i millorar significativament la seva qualitat. A través dels serveis DevOps optimitzem i automatitzem els processos IT de les companyies. Com a resultat, s’obté un software amb la més alta qualitat a la vegada que millorem el desenvolupament, l’entrega, la implementació i la seguretat.

QA

Aportem un valor diferencial en els projectes de desenvolupament i manteniment de software. Comptem amb tècnics especialistes en l’Assegurament de la Qualitat basat en la sistematització de processos associats al desenvolupament de software, la inspecció contínua, les proves de rendiment, l’automatització de proves i la implementació d’eines.