Carver adapta les Normes ISO

Gener 2017

Carver ha acabat recentment la modificació dels documents i procediments dels seus sistemes de Qualitat i Seguretat per adaptar-los a les noves normes impulsades per ISO (Organització Internacional de Normalització) i IEC (Comissió Electrònica Internacional).

Amb aquestes adaptacions Carver apropa notablement els seus procediments específics de Qualitat i Seguretat de la Informació als interessos generals de l’empresa. D’aquesta manera s’aconsegueixen notables millores en els Serveis prestats per Carver, tant des d’un punt de vista de la qualitat com tot el referent a Seguretat de la Informació (confidencialitat, integritat, LOPD, continuïtat de negoci, etc.).