Carver augmenta les seves capacitats de servei en el sector Assegurador amb la integració del negoci de “third parties” de WebInsurancePartners

By 14 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

CARVER a través de la seva empresa filial HUGSA, ha adquirit les solucions informàtiques especialitzades i les capacitats específiques de servei de WebInsurancePartners ( Proveïdor de solucions i serveis tecnològics per Partners d’ AXA) per a la seva aplicació en altres Clients (no AXA) dins del Sector Assegurador.

Amb aquesta operació Carver amplia el seu portfolio de solucions i serveis, la qual cosa permetrà augmentar la seva xifra de facturació consolidada (CARVER / Bitstudy /HUGSA), que estimem superarà els 7 milions d’Euros en 2011.

Hugsa aglutinarà tota l’especialització en plataformes i solucions específiques per al Sector Assegurador existent en l’organització.

L’objectiu immediat és continuar donant el servei als clients provinents de WIP, introduint si escau les millores precises per augmentar el nivell de Qualitat general dels Serveis prestats, a més de cara al futur s’anirà tractant gradualment d’estendre altres experiències prèvies de Carver a aquests clients, així com d’oferir uns serveis i solucions especialitzats mes potents a altres empreses d’aquest Sector.

Hugsa (100% propietat de CARVER) centrarà doncs les seves activitats a desenvolupar per als seus Clients, aplicacions a mesura, aplicacions pròpies-adaptables i prestació de serveis de consultoria i serveis tècnics, independentment o com a complement a la implementació de cada projecte o aplicació.

Hugsa també ofereix un ampli ventall d’aplicacions i eines. Entre les quals destaquem:

  • Gestwip: Solució integral per al Mediador d’Assegurances que permet la gestió administrativa, comercial, comptable i documental.
  • Multitarificador d’assegurances: Aplicació que proporciona comparatives de preus, de cobertures d’assegurances i que permet la personalització d’acord amb les directrius corporatives de disseny.
  • Bitpérit: Solució ASP integral per a perits d’assegurances

Els productes d’ Hugsa es complementen amb l’oferta de serveis a la disposició del client:

Manteniment d’aplicacions, Hosting, Housing, Consultoria i Assessoria, Disseny multimèdia i Gestió de continguts, Construcció de prototips i Serveis d’anàlisis i programació.

Per a una major informació consultar la següent adreça www.hugsa.es