Carver es reafirma en el Sector Assegurances d’Automoció

Juliol 2016

Carver té una àmplia experiència en el Sector d’Automoció i Assegurances. Fa ja bastants anys que tenim un important know-how en el desenvolupament i manteniment d’aplicacions de contractació d’assegurances a tots els nivells (particulars, concessionaris, assegurances de flotes, assegurances d’itinerància i transport, etc.). Les aplicacions que desenvolupem en Carver comuniquen informàticament els punts de fabricació i venda d’automòbils amb les principals companyies asseguradores, a fi de agilitar i facilitar la contractació de les esmentades assegurances.

Carver ha reafirmat recentment aquesta posició mitjançant la signatura d’un acord marc amb una important empresa del Sector, dedicada a la fabricació i venda d’automòbils, per la prestació de serveis de manteniment i desenvolupament d’aplicacions informàtiques, amb l’objectiu de millorar i potenciar l’activitat comercial d’aquesta Marca.

Els Serveis de manteniment i desenvolupament d’aplicacions se centren en tres àmbits:

  • Finançament i Venda. En aquesta àrea s’agrupen les aplicacions que gestionen les operacions de Lísing, Renting, així com la contractació de les assegurances dels vehicles (els de transport i els definitius al comprador).
  • Remárqueting. Aplicacions que gestionen les compres i vendes de vehicles usats.
  • Tallers. Aplicacions dedicades a donar el suport logístic i tècnic als tallers de reparació oficials de la Marca.

Amb aquest nou acord de col·laboració i els serveis que s’associen al mateix, Carver es posiciona amb força en el sector de l’automoció, adquirint una notable experiència i know-how.