Carver estrena intranet

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Dins del Pla de Màrqueting intern de Carver s’ha contemplat per aquest 2014 la renovació de la Intranet.

S’han estudiat diverses alternatives per a aquesta remodelació, tenint en compte que es buscava com a característica fonamental que els continguts poguessin ser molt dinàmics, amb una estètica atractiva i amb baixos costos de manteniment. La plataforma que s’adaptava millor als nostres requeriments és Joomla.

Joomla és un Sistema de gestió de continguts que permet desenvolupar llocs web dinàmics i interactius. Permet crear, modificar o eliminar contingut d’un lloc web de manera senzilla a través d’un Panell d’Administració. És un programari de codi obert, desenvolupat en PHP i alliberat sota llicència GPL. Aquest administrador de continguts requereix per al seu funcionament una base de dades creada amb un gestor de bases de dades (MySQL és el més habitual), així com d’un servidor HTTP Apache.

Addicionalment a totes les característiques de gestió de continguts que ofereix Joomla, la Intranet de Carver segueix oferint als seus empleats l’ús d’aplicacions internes (consum d’hores, consulta de nòmines, manteniment de currículums, CRM per a campanyes de màrqueting, previsió de facturació, etc.)