Cerca intel·ligent de continguts en Portals OpenData

By 16 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Juliol 2015

Els portals OpenData de les administracions públiques permeten la consulta i descàrrega d’arxius i serveis oberts als ciutadans. Actualment estan en ple augment tant el nombre de portals com el volum de la informació oferta en cada un d’ells.

Un dels principals problemes d’aquest tipus de portals és que disposen de cercadors per paraules i d’un sistema de filtres que permet la recerca per categories, formats i fonts d’origen de les dades, la qual cosa normalment implica que el ciutadà que vol obtenir algun tipus d’informació tingui serioses dificultats d’identificació i localització de la mateixa. Aquest problema es veu augmentat per l’augment constant del nombre de datasets oferts per les administracions.

Els problemes que s’han de resoldre són els encaminats a facilitar la recerca de continguts en dos nivells:

 • Localitzar el dataset que conté la informació que necessita el ciutadà
 • Localitzar continguts precisos dins del dataset

Carver soluciona aquests problemes mitjançant la utilització d’un sistema que maneja els dos nivells de localització mitjançant un cercador semàntic amb reconeixement de llenguatge natural, que permet posar a l’abast d’un usuari final la consulta d’informació, de manera directa, mitjançant una caixa de cerca que permet l’accés senzill i directe als continguts.

Carver ha desenvolupat la tecnologia capaç d’indexar el catàleg de datasets, i el seu contingut específic, incloent:

 • Una interfície per a ús del ciutadà que necessita realitzar consultes específiques sobre el conjunt de OpenData
 • Una eina d’extracció de les dades del catàleg i del conjunt de datasets per generar els índexs d’accés a la informació
 • Un motor de cerca perquè utilitzi aquests índexs, amb capacitat semàntica, basat en la tecnologia Mims de Carver

Alguns exemples de dataset que es poden assistir de manera directa, amb consultes basades en llenguatge natural i capacitat de recerca semàntica:

 • Equipaments públics (ens locals, autonòmics o estatals)
 • Sensors urbans
 • Allotjaments turístics
 • Ofertes de treball
 • Dades meteorològics
 • Etc.

La solució de Carver inclou, també, l’execució i explotació del cercador semàntic en format SaaS, sense necessitat d’adaptació de la infraestructura per part del gestor del OpenData.