Compres i gestió de magatzem

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Gener 2014

Carver ha llançat al mercat la seva aplicació de compres i gestió de magatzem. Està especialment indicada per al control de materials auxiliars de qualsevol empresa o d’algun dels seus departaments (material d’oficina, material informàtic, mobiliari, etc.) normalment no coberts pel ERP corporatiu. També resulta particularment adequada per gestionar magatzems d’empreses mitjanes o petites.

L’aplicació permet gestionar els fitxers mestres, que són la base de treball del Sistema: Magatzems (es poden gestionar varis de forma simultània), productes, proveïdors, etc. Té la possibilitat d’homologar productes i proveïdors amb la finalitat d’agilitar l’aprovació de les peticions internes, la introducció d’albarans i l’emissió d’ordres de compra, que poden ser generades automàticament en funció dels estocs mínims que es determinin.

Té interfícies automàtics amb comptes a pagar i amb comptabilitat, generats en funció de les operacions de compra i els moviments de material registrats.

L’aplicació ofereix la possibilitat de parametritzar molts elements, per la qual cosa és fàcilment adaptable a les necessitats de cada client. Addicionalment incorpora un mòdul d’administració d’usuaris que permet establir els privilegis en funció de cada rol (Peticionari (usuari simple), Gerent, Administrador, encarregat de magatzem, etc…).

Una característica molt destacable és la senzillesa de maneig d’aquesta aplicació, la seva efectivitat i el rigorós control que porta sobre les peticions, les ordres de compra i els saldos de productes en estoc. La instal·lació i engegada també són bastant senzilles.

És una aplicació especialment indicada per al control de materials auxiliars de qualsevol entitat o d’algun dels seus departaments (material d’oficina, material informàtic, mobiliari, etc.). També resulta particularment adequada per gestionar magatzems d’empreses mitjanes o petites.