Consultoría Técnica

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Julio 2014

Aprofitant el notable know-how tecnològic de la plantilla tècnica, i de les eines d’ajuda al desenvolupament d’aplicacions, elaborades per Carver, en els últims mesos s’han dut a terme entre la seva clientela diversos projectes de Consultoria Tècnica.

Els projectes de Consultoria Tècnica consisteixen a estudiar la situació actual del Departament de Desenvolupament del client, de les plataformes, eines i llenguatges utilitzats. A partir de l’anàlisi d’aquesta situació Carver proposa una sèrie de recomanacions encaminades a:

  • eduir els costos de Desenvolupament d’aplicacions
  • Facilitar el manteniment de les aplicacions
  • Reduir els errors de les aplicacions
  • Millorar el rendiment dels Sistemes

Para això es proporciona als clients els següents serveis:

  • Llista d’eines i plataformes a utilitzar
  • Definició de la metodologia de desenvolupament
  • Definició de la Metodologia de Control i Seguiment
  • Formació del personal tècnic en eines i metodologia
  • Definició d’un entorn de proves
  • Desenvolupo conjunt (Carver i client) d’una aplicació model.

A més de la funció de consultoria i coaching que Carver desenvolupa en aquest tipus de Serveis, també pot oferir eines d’automatització del desenvolupament en l’entorn Java i de seguiment i control de projectes en qualsevol entorn.

Posteriorment, i com a part del Servei, Carver realitza una revisió del Departament per verificar el seu correcte funcionament i que es compleixin amb els objectius prefixats a l’inici.