Control de Qualitat en la Fabricació de Productes

Gener 2016

Carver ha desenvolupat per a un dels seus clients del sector industrial una aplicació que permet gestionar tot el procés de control de qualitat en la fabricació de productes.

El funcionament bàsic de l’aplicació és el següent:

  • Es defineixen els productes a fabricar i les corresponents etapes en les quals s’ha de realitzar un control de qualitat (anàlisis específiques). El Departament de Producció controla i dirigeix el procés de fabricació i obté les mostres a analitzar que envia al Laboratori d’anàlisi. El Laboratori realitza les anàlisis de les mostres rebudes i informa dels resultats al Departament de Producció.
  • La comunicació entre el Departament de Producció i el Laboratori es fa a través de l’aplicació. Aquesta incorpora una sèrie d’alarmes que els indica la situació de cada mostra a analitzar. De tal manera que sempre es pot veure si està pendent d’analitzar o ja està analitzada i es poden consultar els resultats. Les mostres incorporen una etiqueta amb informació i un codi de barres per facilitar la seva identificació.

Amb aquesta aplicació s’agilita el procés de verificació de mostres i es redueixen sensiblement els possibles errors que es poguessin produir en aquest procés realitzat amb controls manuals.

L’aplicació s’ha desenvolupat a l’entorn de Java.