Evolució d’eRúbrica

Gener 2018

Carver ha incorporat a la seva Plataforma de serveis de signatura electrònica eRubrica diverses millores que repercuteixen en tot el producte, encara que amb especial incidència en el Mòdul de Portafirmas. Les millores introduïdes més destacables són:

  • Portafirmas JWS (Java Web Start). S’ha substituït l’ús dels applets a través de JWS.
  • Millora de la velocitat. Separació dels documents actius dels inactius per millorar el rendiment
  • Signatura ràpida. Possibilitat de signar documents sense necessitat de definir un flux.
  • Fluxos dinàmics. Possibilitat de tenir un pas únic de validador en el Portafirmas
  • Informació del W (Web Service). Incorporació de més informació en la resposta del W de signatura
  • Millora en la signatura centralitzada. Igual que passa amb la versió mòbil, per realitzar la signatura no s’utilitzarà el JWS

Aquestes millores repercutiran gradualment a la base instal·lada de clients d’aquesta Plataforma i augmentaran el seu atractiu per a possibles compradors.