Hermes Sincro

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Gener 2013

Carver ha desenvolupat Hermes Sincro, un producte que conjuntament amb altres eines d’Hermes (HRM i HDF) proporcionen una completa de gestió documental, de ràpida instal·lació i desplegament i que complementa notablement a qualsevol aplicació que treballi amb el concepte d’expedient.

El Sistema ha permet establir una interacció persona-sistema amb intercanvi d’informació intel·ligent, automàtica i transparent per a l’usuari, facilitant especialment el treball en desplaçament.

Hermes Sincro aporta per si funcionalitats que permeten:

 • Sincronitzar de forma segura mitjançant ús de perfils d’usuari. Ús d’estructures de carpetes a imatge dels expedients a tractar
 • Sincronitzar els Documents d’expedients entre el dispositiu mòbil utilitzat i l’Aplicació Corporativa, mitjançant l’ús de carpetes
 • Comunicar els diferents membres de l’equip professional amb el sistema de gestió, de manera fàcil, intuïtiva i ubiqua (des de qualsevol lloc amb o sense connexió a internet), utilitzant qualsevol dispositiu mòbil i per mitjà de diferents canals.
 • Workflow de processos i Gestió de regles de negoci. Disparadors d’accions en funció del tipus d’informació (i el canal utilitzat).

En combinar Hermes Sincro amb HRM (Hermes Records Management) i HDF (Hermes Dynamic Forms), s’aconsegueix també:

 • Emmagatzemar la documentació i ajuda a recollir mitjançant la generació de Formularis dinàmics basats en metamodels
 • Assignar i plantificar tasques a cada component de l’organització, proporcionant la guia i la informació necessària en cada pas (Gestió d’agendes)
 • Proporcionar alertes i avisos en cas de desviacions de la planificació
 • Proporcionar flexibilitat per fer canvis en formularis i plantilles de documents per part del gestor del servei.
 • Aportar un potent sistema de recerca oberta d’informació, amb capacitat semàntica
 • Permetre extreure informació per a l’explotació de llistats i estadístiques
 • Facilitar indicadors de gestió
 • Extracció d’informació no estructurada a partir de documents
 • Capacitat d’establir operatives desateses i locals en cada entorn d’usuari, sense detriment de la integritat de la informació corporativa.

L’àmbit d’aplicació d’aquest sistema de gestió abasta tant el sector privat com el de les administracions públiques. Alguns dels exemples d’àmbits que quedarien coberts per aquest sistema, són, de forma no exhaustiva:

  • Equips de comercials, amb necessitat d’un cert nivell d’operativa pròpia no per defecte.
  • Inspectors (de sanitat, de treball …)
  • Professionals de serveis tècnics
  • Professionals Taxadors (perits, immobiliàries …)
 • Serveis d’assistències (p.e. en carretera)
 • Metges de guàrdia
 • Cossos de seguretat i emergències
 • Arquitectes, aparelladors, enginyers
 • Perits asseguradors
 • Sectors d’activitats públiques dins d’un Pla general
 • Veterinaris

 

I en definitiva, professionals que treballen principalment desplaçats, però amb la necessitat de compartir informació amb el seu central, amb la resta de l’equip professional, o amb altres professionals, no necessàriament requereix de mantenir una connectivitat permanent (en línia).