Implementació de webservices en Java utilitzant Axis

By 14 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Dintre del marc de col·laboració amb una entitat, entre d’altres projectes, s’han dissenyat i desenvolupat webservices en Java utilitzant Axis, per tal de proveir una sèrie de funcions comunes a les aplicacions d’aquesta entitat.

CARVER ha fet ús de l’eina Carver MVC, obtenint una altíssima qualitat del codi font resultant i, per tant, una completa mantenibilitat

Com a exemple, un dels webservice desenvolupat proporciona un servei d’obtenció d’informació d’un vehicle a partir de la seva matrícula. Rep un XML amb la matrícula de la qual es pretén obtenir la informació i retorna un altre XML amb la informació parametritzada del vehicle, com per exemple el nom del propietari, el model, el color, el número de bastidor, etc.

Per a la definició i posterior implementació dels webservice, inicialment es generen documents WSDL (Web Service Definition Language) que defineixen els serveis, així com els formats d’entrada i sortida. A partir d’aquests documents WSDL es generen els serveis i els clients per a la seva utilització.

Una altra característica interessant és que per a obtenir la informació els webservices utilitzen una connexió segura ssh i sftp (proporcionades pel projecte j2ssh) per a connectar-se a un servidor a partir del qual és possible obtenir la informació desitjada, continguda en el servidor Oracle de la màquina.

Els serveis es van posar en marxa en un servidor d’aplicacions Apache executant-se en un servidor HP-UX amb una màquina virtual Java versió 1.3.

En resum, les tecnologies utilitzades per a la implementació de webservices són:

  • Eclipsi 3.2 per a la programació.
  • WSDL (Web Service Definition Language)
  • Axis 1.2 (per realitzar les crides del client i per interpretar les peticions rebudes pel webservice servidor)
  • J2ssh2 (per a la connexió segura a la màquina des de la qual es pot obtenir la informació desitjada)
  • Java 1.3