APLICACIONS MÒBILS

A Carver dediquem importants recursos, tant de desenvolupament tecnològic com a comercials, a la creació i distribució d’aplicacions que puguin ser utilitzades des de dispositius mòbils. El nostre interès i experiència se centren en la utilització dels dispositius mòbils com a terminals intel·ligents d’aplicacions corporatives.

Els 4 productes que actualment formen la cartera de mobilitat de Carver són:

Vendedor 250

HERMES PLATAFORMA DE MOBILITAT PER A VENDES (HPMV)

Carver ha llançat al mercat la nova solució HPMV, que dóna suport a la gestió en itinerància d’una Xarxa Comercial, fins i tot de repartiment (transportistes autònoms), sobre una gran varietat de terminals mòbils (Comandes/Lliures/Existències)

 • Ha estat dissenyada per facilitar la millor solució a les següents necessitats:
  • Gestió de clients.
  • Gestió de documents
  • Mobilitat
  • Estadístiques
 • Amb les següents característiques:
  • Aplicació web servidora
  • Aplicació mòbil i Integració amb la resta de sistemes de gestió i negoci.

Per ampliar aquesta informació posi’s en contacte amb el nostre equip comercial

CALENDARIO1

RESERVA D’ESPAIS I SERVEIS

Aquest producte està especialment dissenyat i desenvolupat per a la gestió de les reserves, pre-reserves, materials i serveis relacionats, de qualsevol conjunt d’espais susceptibles de ser usats per algun col·lectiu concret. Per exemple, sales de reunions, espais d’aparcament, places de càmping, trasters, pistes esportives, etc.

La part de mobilitat de l’aplicació s’executa des de qualsevol terminal estàndard amb Android, la qual cosa comporta importants estalvis d’equipament. També permet la Integració de l’aplicació en intranets o extranets, de manera que pugui ser accessible a usuaris interns d’una companyia o a clients externs.

Per ampliar aquesta informació posi’s en contacte amb el nostre equip comercial

CONTROL1

CONTROL D’ACTIVITAT

Control d’activitat és una solució web i per a dispositius mòbils que recolza a totes les empreses que pel seu negoci necessiten controlar la dedicació als projectes, i les activitats diàries dels seus treballadors, recollint les dades a través de tot tipus de dispositius i incorporant-los al sistema de gestió de l’empresa.

OBJECTIUS PRINCIPALS

Control per projecte o tasca de les dedicacions de recursos, control diari de l’activitat dels recursos, obtenció d’informes d’acord als controls establerts, centralitzar el registre de dedicacions en una eina accessible per a tots, eliminar l’ús inadequat d’altres eines com excel o correus per informar els consums, facilitar una visió global de l’estat de les tasques i projectes a diferents perfils d’usuari, eliminar intermediaris d’informació, sistema de gestió d’alarmes,?

Per ampliar aquesta informació posi’s en contacte amb el nostre equip comercial

CARRO

COMPRES I GESTIÓ DE MAGATZEM

Carver ha llançat al mercat la seva aplicació de compres i gestió de magatzem. Està especialment indicada per al control de materials auxiliars de qualsevol empresa o d’algun dels seus departaments (material d’oficina, material informàtic, mobiliari, etc.) normalment no coberts per l’ERP corporatiu.

L’aplicació permet gestionar els fitxers mestres, que són la base de treball del Sistema: Magatzems (es poden gestionar varis de forma simultània), productes, proveïdors, etc. Té la possibilitat d’homologar productes i proveïdors amb la finalitat d’agilitar l’aprovació de les peticions internes, la introducció d’albarans i l’emissió d’ordres de compra, que poden ser generades automàticament en funció dels estocs mínims que es determinin.

Té interfícies automàtics amb comptes a pagar i amb comptabilitat, generats en funció de les operacions de compra i els moviments de material registrats.

Per ampliar aquesta informació posi’s en contacte amb el nostre equip comercial