Multitarificador per a Comunitats de Veïns

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Juliol 2014

El Multitarificador de Carver és una aplicació dissenyada i construïda per a un àmbit totalment professional, que proporciona comparatives de preus i de cobertures d’assegurances de diferents Companyies i la tramitació de la contractació de les pòlisses seleccionades.

El Multitarificador es compon d’un nucli que realitza les funcions bàsiques (Comparativa, Contractació i Consulta de pòlisses i projectes), una capa de presentació (adaptable a cada Entitat) i els connectors amb les aplicacions de les Companyies d’Assegurances.

Recentment Carver ha incorporat l’a la seva Multitarificador les assegurances específiques per a Comunitats de veïns que tracta d’un producte que ja existia per a alguns clients però realitzant els càlculs en la pròpia aplicació per no disposar les companyies dels serveis adequats.

En la majoria de productes exceptuant Auto i Llar, les companyies faciliten els algorismes de càlcul de la cosina per desenvolupar-los en la pròpia aplicació. Es tracta d’una manera de poder tarificar d’una manera ràpida, sense haver de contactar amb la companyia fins al moment de la contractació.

Amb la connexió directa a la companyia en el moment de la tarificació s’obvien els inconvenients de les continus canvis en els processos de càlcul de prima, així com els possibles desajustaments entre l’import de la tarificació i el de la contractació.

En el projecte d’automatització de processos que estan realitzant les companyies, a poc a poc es van incorporant productes a la tarificació automàtica per part del corredor, amb la finalitat d’augmentar l’efectivitat en la gestió dóna distribució. Això fa que cada vegada més companyies posin a la disposició dels multitarificadors serveis per donar resposta a una demanda en clar creixement.

Addicionalment Carver ofereix un Servei a la Carta de personalització de la seva Multitarificador. Aquest servei inclou l’adaptació dels algorismes de comparació a utilitzar en l’operativa, els rams a operar, les Companyies amb les quals contactar, així com l’aspecte de les pantalles d’acord amb les directrius corporatives de disseny de cada client.

El Multitarificador s’ofereix tant en modalitat SaaS, o com un paquet Programari que s’instal·la en els servidors del client.