SOBRE NOSALTRES

Logo Carver disco 250

Carver Advanced Systems és una empresa, amb seus a Barcelona Madrid, participada exclusivament per tècnics que treballen en la pròpia companyia.

Carver té una organització de propòsit general composta per més d’un centenar de tècnics i consultors experts en Tecnologies de la Informació que donen Serveis a mida a organitzacions de diferents sectors. Especialitzada en Projectes, Manteniments, i Prestació de Serveis TIC en Tecnologies capdavanteres (J2EE, .NET, Oracle, etc.).

Complementàriament als serveis de tipus general, Carver disposa d’un Àrea de Productes dedicada al disseny propi, construcció (tecnologia JAVA, .net , Android, etc.) i venda de solucions TIC (modalitat ASP o llicenciades). Els més destacables són Atenció Integral a Clients, Solucions de Mobilitat, Gestió d’Expedients (BPM), etc. Aquests productes poden contractar-se en la seva versió horitzontal (Multisectorial) o la seva versió vertical (Assegurances, Alimentació, Distribució, Farmacèutiques, etc.)

VALORS

Els valors més destacables de Carver són:

PROXIMITAT

100%

A Carver cuidem de forma especial nostra relació amb els dos actius més valuosos que tenim: Els clients i els tècnics. Amb tots dos col·lectius mantenim una relació de proximitat, evitant qualsevol barrera que pugui entorpir aquesta relació.

FLEXIBILITAT

100%

Podem adaptar-nos a les necessitats de qualsevol client en concret de forma ràpida. La nostra estructura empresarial, lleugera i altament eficient, ens permet reaccionar a qualsevol petició de forma àgil i eficaç.

AUTONOMIA

100%

Al no dependre de grups d’inversió, ni tenir socis capitalistes aliens a Carver, tenim autonomia completa per gestionar la Companyia segons les necessitats de cada moment.

COMPROMÍS

100%

A Carver assumim el màxim compromís en tots els nostres projectes i serveis prestats als nostres clients, en forma de garanties associades a aquests o mitjançant la signatura de convenis estables de col·laboració.

QUALITAT

100%

A Carver realitzem tots els projectes i serveis sota uns estrictes estàndards de Qualitat i Seguretat, mitjançant l’ús de meticulosos procediments homologats de gestió i de metodologies de desenvolupament.

HISTÒRIA

A la història de Carver, des la seva fundació, destaquen les següents fites i esdeveniments:

 • Constitució

  Constitució de l’Empresa Carver Advanced Systems, S.L. a Barcelona i inici de les seves activitats.

 • Clasificació Empresarial

  Obtenció de la Classificació Empresarial de Carver per treballar amb les administracions Públiques (V.2.D).

 • Homologació

  Homologació per a Serveis TIC de la Generalitat de Catalunya, vigent fins a 2013.

 • Certificació de Qualitat

  Obtenció de la Certificació de Qualitat ISO 9001:2008.

 • Bitstudy

  Integració de Bitstudy, empresa de Productes (Minerva, Hermes, Bitpèrit), a l’estructura Carver.

 • Certificació de Seguretat

  Obtenció de la Certificació de Seguretat de la Informació ISO / IEC 27001:2005.

 • Web Insurance Partners

  Carver, adquireix les solucions informàtiques especialitzades i les capacitats específiques en assegurances de WebInsurancePartners.

 • Consolidació

  Consolidació del Negoci especialitzat d’assegurances i de Productes, mitjançant la creació de les corresponents àrees d’especialització.

 • Plataformes i aplicacions

  Enfocament cap a les plataformes i aplicacions de gestió d’expedients i mobilitat (comercials, proveïdors, logística, etc…

 • Acords Col·laboració

  Acords de col·laboració amb diverses multinacionals per donar serveis de manteniment d'aplicacions a la Generalitat de Catalunya

 • Internacionalització

  Acord amb A3i, per a la comercialització internacional de productes de Carver.

 • Qsoft

  Integració de les activitats de QSOFT, empresa de Serveis Tecnològics per al sector d'Automoció, a l'estructura de Carver

 • e-rubrica

  Integració Productes Signatura Electrònica

 • Madrid

  Consolidació de la seu de Carver a Madrid

 • BI i RPA

  Noves línies de negoci

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

ESTRATEGIA1

L’estratègia Empresarial de Carver es fonamenta en una sèrie de principis, que s’han tingut en compte des del mateix moment de la constitució de l’Empresa:

 • Estructura de partnership íntegrament (És condició sine qua non per ser soci de Carver treballar en l’Empresa). Aquesta estructura ens proporciona una total Independència de tercers
 • Creixement continuat i sostenible (expansió local i global)
 • Inversions continuades en R+D+i (Departament de Noves Tecnologies)
 • Alta qualitat dels serveis i productes (tècnics altament qualificats i certificats, ús intensiu de metodologies i aplicació dels principals estàndards de qualitat i seguretat)
 • Certificacions de Qualitat i Seguretat
  • ISO 9001:2015
  • ISO/IEC 27001:2013
  • ISO/IEC 9126:2001
 • Integració organitzativa de l’Àrea Comercial i Operacions (Els Directors de Comptes de Carver, gestionen des dels primers contactes amb els nostres clients, fins a la gestió del servei o projecte contractat i el seu posterior tancament)
 • Aliances estratègiques (Ens associem amb aquelles empreses que poden complementar-nos funcional o geogràficament, i tenen estàndards de qualitat equiparables als de Carver, p. ex. CGI Lògica Gesfor, A3i, Indra…)
 • Desenvolupament d’àrees d’especialització Sectorial/Funcional
 • Solidesa financera

VALOR AFEGIT

VARIOS1

Carver és una empresa especialitzada en tecnologies de la informació, amb aquestes característiques bàsiques:

 • Coneixements i experiència en metodologies, eines tecnològiques i sectors de negoci
 • Coneixement del negoci i dels clients
 • Adaptació contínua a les necessitats i especificitats de cada client
 • Formació contínua i cura de la capacitació i satisfacció dels nostres tècnics
 • Sintonia amb les noves tecnologies
 • Tarifes competitives
 • Màxim compromís amb els nostres clients
 • Motivació màxima
 • Alt esperit de superació

Que ens proporcionen el següent valor afegit:

 • Plantilla experta i coneixedora de les últimes tendències tecnològiques
 • Experiència en tots els sectors d’activitat (sector financer/ administració pública/ indústria i serveis), i especialment en assegurances.
 • Alta qualitat i eficàcia en projectes derivades de l’ús de Tecnologies Avançades.
 • Independència enfront de tercers
 • Fàcil adaptació a projectes amb varietat de participants
 • Aliances sinèrgiques

ORGANITZACIÓ

INTEGRACION DE SISTEMAS1

Carver manté una estructura de partnership (socis – professionals), amb la responsabilitat de controlar des d’un vessant tècnic la missió i els objectius professionals de l’empresa, creiem que això permet el desenvolupament, per part dels nostres comercials, professionals i tècnics, de les activitats pròpies amb el màxim interès i dedicació, i assegura, a mitjà i llarg termini, l’evolució tecnològica i econòmica de l’empresa.

Al capdavant de cada funció empresarial hi ha un Director de Comptes , màxim responsable de la millor evolució de la seva activitat bàsica, sense obviar la co-responsabilitat empresarial de tot l’equip d’Adreça.

Una altra característica rellevant és la integració de la funció comercial i tècnica, el que assegura la responsabilitat única de tota acció davant el client i davant l’equip tècnic, i la relació directa entre el que es defineix en la fase d’oferta i el que es lliura al llarg de la realització del servei o del projecte, independentment dels especialistes, recursos, o tercers que calgui incorporar a cada moment.Organizacion

R+D+i

I_D1

A Carver disposem d’un Departament de Tecnologia amb plena dedicació de recursos a la Recerca i el Desenvolupament. A més de la Investigació contínua de tendències tecnològiques, aquest Departament dóna suport a Projectes i serveis en noves tecnologies, i intervé en el desenvolupament directe de projectes R+D+i.

Els Projectes més destacables de R+D+i desenvolupats en Carver recentment són:

 • Xarxa de Consultoria per a la gestió de processos i relacions (RESULTA), amb fons del Subprograma Avanza. Veure més
 • Definició i Desenvolupament d’un sistema per facilitar la construcció d’aplicacions de gestió J2EE, amb fons CDTI Veure més
 • Actualment Carver està desenvolupant un altre projecte de R+D Plataforma per al desenvolupament d’aplicacions de gestió d’accés ubic, finançat amb fons del Pla Avanza. Veure més

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

CALIDAD1

A Carver cuidem tots els elements que poden determinar la qualitat dels Serveis i Productes que oferim als nostres clients.

El principal objectiu que perseguim a Carver amb la implantació de diversos Sistemes de Qualitat i Seguretat és el de satisfer plenament les necessitats i expectatives dels nostres clients, mitjançant el compliment dels seus requisits legals i reglamentaris i la millora contínua dels nostres processos. Carver té establerta la seva pròpia política de qualitat i seguretat, que pot consultar-se aquí

Les principals certificacions i acreditacions aconseguides en Carver són:

 • Certificat ISO 9001:2015
 • Certificat ISO/IEC 27001:2013
 • Desenvolupament d’eines pròpies sota estàndards ISO 9126
 • Procés de millora contínua de la Qualitat
 • Ús extensiu de Metodologies de Desenvolupament (Mètrica 3 i SixSigma)
 • Plans i eines de Qualitat de Software
 • Certificacions com a Proveïdor Internacional:
  • Achilles Repro
  • Achilles Docuplus
  • Ariba
  • Ecovadis

EXPERIÈNCIES

RELLEVANTS

Abertis

 • Desenvolupament i Manteniment del procés de facturació

Ajuntament de Barcelona

 • Sistema per a la Gestió del PAM (Pla d’Actuació Municipal)

Allianz

 • Desenvolupaments per a la connectivitat amb Corredories

Aserco

 • Aplicació d’avaries i facturació de clients

AXA MedLA IT & LOCAL SUPPORT SEVICES S.A

 • Subscripció Empreses, Particulars i Salut.
 • Manteniment (Incidental, Correctiu i Recurrent) d’Aplicacions de Subscripció.
 • Evolutius d’Aplicacions de Subscripció.

Cajamar

 • Gestió fons de pensions

CESS (Assegurances El Corte Inglés)

 • Desenvolupament i manteniment Web i aplicacions

Diputació de Barcelona

 • Desenvolupament d’aplicacions en J2EE

Dronas 2002 (Nacex)

 • Desenvolupo Web Corporativa

GENERALI

 • Implementació de normatives Solvència II en rams de vida
 • Integració de l’eina Minerva en sistemes Generali

GENERALITAT DE CATALUNYA

 • Unificació BBDD de persones objecto de Subvenció, pel Departament de Benestar Social i Família
 • Sistema de càlcul per a la facturació de taxes judicials, pel Departament de Justícia
 • Desenvolupament i Manteniment del Servei ?Consultis lingüístiques? Parla.cat, pel Departament de Cultura

HUSA

 • Consultoria TIC

Plataforma Eleven

 • Aplicacions e-learning

ROCA Corporació Empresarial, S. a.

 • Adequació i manteniment del Sistema de Control de Plantes de Fabricació

ROCHE Diagnostics, S.L.

 • Aplicació de Gestió de Laboratoris (.NET)

RSM

 • Multitarificador

SANITARY WARE CO.LTD.

 • Adequació i manteniment del Sistema de Control de Plantes de Fabricació

ServiAbertis, S.L.

 • Gestió de Nòmines

Willis

 • Comparador i Desenvolupador de Productes

Zurich Assegurances

 • Desenvolupament d’Aplicacions Comercials i manteniment webs

Tecnologies 250

Java/.NET

 • Amplísima experiència en projectes de definició, disseny, construcció i manteniment d’aplicacions basades en entorns Java i .NET. Les aplicacions que dissenyem i desenvolupem compleixen amb uns exigents paràmetres de qualitat i permeten un senzill manteniment posterior, sense que tot això repercuteixi en un augment de costos.

Big Data

 • Basant-nos en la nostra experiència, a Carver posem a la disposició dels nostres clients un servei complet encaminat a la implantació de projectes basats en Big Data, a través de la nostra metodologia CBD (Carver Big Data).

Beacons

 • Plataforma desenvolupada per Carver que consisteix a disposar de tots els mòduls necessaris, perquè puguin ser assemblats i parametritzats per generar una App per a dispositius Android, que té per finalitat la planificació i la gestió de visites guiades a qualsevol tipus d’espai turístic o cultural (Museus, exposicions, fires, etc.).

e-learning

 • Experiències directament relacionades amb e-learning (webs de formació, aplicacions de gestió interna de cursos, llibres de text electrònics, etc.)
 • Amplia experiència en Moodle

Aplicacions per a mobilitat

 • Desenvolupament d’aplicacions específiques per a dispositius mòbils. Connexió de dispositius mòbils a aplicacions Centrals, mitjançant l’ús de les tecnologies apropiades (Android, IOS, Windows Mobile…).

Connectivitat SAP

 • Projectes per connectar aplicacions de control de planta amb SAP, utilitzant les BAPIs per transferir informació d’un sistema a l’altre.

Work-Flow i Formularis Dinàmics

 • Estudi d’alternatives i desenvolupament d’aplicacions de gestió de tràmits que incorporen work-flows complexos i l’ús de formularis dinàmics. Per resoldre aquests projectes s’ha utilitzat tecnologia desenvolupada per Carver.

Business Intelligence

 • Experiència en la gestió de la informació i en el tractament de dades (ETL).
 • Transformació de dades en coneixement que aporti valor en la presa de decisions dels nostres clients.
 • Acord de col·laboració amb Qlik

CRM

 • Anàlisi i implantació de sistemes CRM per a suport de la força de vendes, millora de l’agenda comercial, gestió de leads, oportunitats, clients i campanyes.
 • Experiència, entre altres productes, amb SugarCRM i Zoho

Consultoria tecnològica

 • Diagnòstics i plans de sistemes
 • Planes de seguretat
 • Selecció de tecnologia i proveïdors

ACORDS

a3i cg1 ibm

indra Oracle sybase

sun pixelwa sourceforcenet300

jboss microsoftqlik-logo2

CLIENTS RELLEVANTS

axa Logo SUEZ ajun_bar

roche zurich roca

allianzGrifols Integra2

generali volksvagen gen_catalun

PRESENTACIÓ