Nova Aplicació de Candidats

Gener 2017

Carver ha desenvolupat i posat en marxa una aplicació de gestió de candidatures per seleccionar i cobrir llocs de treball en una empresa.

L’aplicació permet efectuar peticions de perfils concrets per cobrir llocs vacants. Les peticions especifiquen el tipus de vacant a cobrir, la data límit d’incorporació, rang salarial màxim, i els requisits de coneixements i experiències.

El Sistema analitza la base de dades de candidats, on es tenen els Currículums de tots els empleats de la Companyia, i intenta seleccionar aquells que compleixen amb els paràmetres de la sol·licitud. Si troba algun candidat, ho notifica al peticionari. En cas contrari emet una ordre al departament de RRHH per a la seva localització externa. El sistema fa també un seguiment de les operacions d’incorporació externa.

L’aplicació genera un complet conjunt d’estadístiques en els quals es pot comprovar el nivell d’eficiència de les assignacions que gestionen, tant internes com externes, els temps mitjans de les operacions, la ràtio d’èxits i els principals motius de les gestions que acaben de forma negativa.

Aquesta solució està pensada per a empreses mitjanes o grans amb plantilles complexes i amb rotació interna.