Nova Aplicació Mediambiental

Gener 2018

Carver ha estat contractada per un Organisme de l’Administració Pública per gestionar i coordinar la realització d’un projecte d’Implantació d’una nova aplicació destinada a controlar la qualitat de l’aire.

La gestió d’aquest projecte comporta bastant complexitat, ja que cal coordinar multitud de parts que intervenen en el mateix:

  • Maquinari especialitzat. Aparells de mesura situats en cabines i repartits per tot el territori.
  • Comunicacions. Enviament continu de dades de les cabines al sistema central
  • Programari de cabines. Programari de control dels Aparells de Mesura i gestió de les comunicacions amb el sistema central
  • Entitats Públiques. Enviament d’informació a diferents estaments de l’Administració Pública locals, nacionals i europeus.
  • Difusió de la informació. Publicació dels resultats i estadístiques dels mesuraments en webs especialitzades.
  • Preservació de la informació històrica. Incorporació a la nova aplicació de la informació recopilada durant 20 anys amb les anteriors plataformes