Novetats en l’aplicació BPM per perits

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Tal i com ja hem comentat en anteriors edicions d’aquest butlletí, dins de la cartera de productes del sector Assegurador de Carver destaca Bitpérit, que és una aplicació pràctica basada en la plataforma Hermes.

Hermes és una línia de productes BPM desenvolupada per Carver per facilitar la feina de qualsevol Organització i aportar valor afegit a la mateixa, proporcionat als que l’utilitzen temps per dedicar-se a tasques de major nivell i qualitat. Hermes permet augmentar la productivitat, la qualitat i l’eficàcia en la gestió d’aquelles empreses que l’utilitzen. Entre moltes altres, una de les aplicacions pràctiques desenvolupades sobre Hermes és Bitpèrit, centrada en la gestió del peritatge d’assegurances. Aquest BPM resol de forma eficaç i satisfactòria tota la problemàtica administrativa i de gestió d’un perit, tant si treballa individualment, en un gabinet o en plantilla d’una companyia d’assegurances.

Recentment Carver ha alliberat la versió 4.00 de Bitpèrit, que, entre altres novetats, incorpora la possibilitat de connexió automàtica amb empreses de valoració de reparacions derivades d’accidents de Auto, el que suposa un notable estalvi de temps i d’esforços en la taxació de qualsevol sinistre.

Si en configuració de Bitpérit està activada l’opció d’enllaç amb el sistema de valoració, s’adjuntarà a la documentació de l’expedient el PDF amb la valoració corresponent. Bitpérit recull la informació de les valoracions a través de la connexió que té amb les empreses especialitzades. Amb aquesta informació el sistema proporciona llistats en suport Excel amb la informació detallada de totes les valoracions que s’han realitzat a través d’aquesta connexió automàtica amb la corresponent empresa de taxació de reparacions.

El resum dels avantatges que aporta aquesta nova connexió en la versió 4.00 de Bitpèrit són:

  • Possibilitat de treballar amb diverses empreses de valoració
  • Millora de la fiabilitat de les valoracions
  • Reducció dels errors
  • Estalvi d’esforços i temps del perit