Procediment i eines per a la gestió de projectes

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Juliol 2013

Els tres objectius fonamentals que ens marquem a Carver per a assegurar l’èxit en qualsevol projecte que emprenem sòn, garantir qualitat del producte final, acomplir amb els terminis d’execució previstos i ajustar-se al pressupost econòmic.

Si falla algun d’aquests punts el risc d’obtenir un resultat poc o gens satisfactori és molt alt.

Per tal d’assegurar els objectius establerts, a Carver seguim un acurat procés de selecció del equip que ha de realitzar els projectes, des del Cap de Projecte, passant per analistes, programadors, arquitectes, etc. L’assignació d’un bon equip es una base fonamental per aconseguir un òptim resultat final, però no la única. A part de saber dirigir l’equip que treballarà amb el projecte, també s’han de tenir els procediments i eines adients per a poder portar-lo a la fita final amb èxit.

Per a disposar procediments, és convenient definir tots els passos necessaris en cadascuna de les fases de les que es composarà el projecte amb el que s’està treballant. Això normalment s’aconsegueix amb la utilització de metodologies. A Carver optem per usar Métrica 3 com a metodologia base pel desenvolupament, per tal de garantir tant la coherència de totes les fases del projecte, com la qualitat del producte final, i tenir una bona base per poder controlar els avenços que es produeixen. Quant el client disposa d’una metodologia pròpia o veu necessari fer-ne servir alguna diferent a la que proposem a Carver, ens adaptem completament al seus requeriments. De fet hem treballat amb moltes altres metodologies, Scrum, SixSigma, PMI, etc.

Un cop establert l’equip de treball i escollida la Metodologia a seguir s’han d’escollir les eines que lliguin el treball que es realitza, amb la metodologia i permetin controlar el projecte. A l’hora d’escollir les eines s’ha de tenir en compte que han de donar suport i facilitats a tots els integrants de l’equip per tal que hi hagi una comunicació fluïda tant de forma horitzontal com vertical, així com facilitar la feina a l’hora de reportar. D’aquesta manera es pot evitar fer reunions innecessàries, garantir que l’equip informi de l’estat de les tasques, controlar el pressupost del projecte, evitar error d’imputació, informar al client del progrés , etc.
Aquestes eines també permeten la integració amb les eines de desenvolupament més implantades per les diferents empreses. Aquest fet fa que tant per a la gestió com per a les facetes més tècniques es pugui saber l’estat de qualsevol tasca i a que afecta, en qualsevol moment, i es pugui augmentar el nivell de qualitat dels productes que s’obtenen.

Algunes de les eines que ens poden facilitar aquestes tasques que hem descrit i que normalment utilitzem a Carver, depenent del client i el projecte, són:

  • Bugzilla
  • JIRA
  • Mantis
  • Redmine
  • Team Foundation  Server
  • Saco
  • Youtrack

Tot això a part d’inferir un increment en la productivitat i control a la pròpia empresa, repercuteix directament a la qualitat del servei que es dóna al client per al que es fa el projecte, ja sigui la pròpia empresa o una d’externa.