PRODUCTES

En Carver tenim una cartera de productes dividida en 5 àrees. Quatre àrees corresponen a productes totalment transversals i de tecnologia avançada, Atenció al Client , Mobilitat i Signatura Electrònica, que donen resposta a importants problemes administratius i comercials en empreses de qualsevol sector, i l’àrea Big Data, on oferim solucions dirigides a resoldre algunes problemàtiques específiques utilitzant eines i metodologies de tractament massiu de dades.

La nostra àrea sectorial específica és la d’Insurance, on incloem els productes i serveis associats als mateixos (SaaS), molt especialitzats en les empreses asseguradores, corredories, perits i entitats financeres que es relacionin amb el món assegurador.

GESTION DE LA INFORMACION1

ATENCIÓ A CLIENTS

SEGUROS1

ASSEGURANCES

PLATAFORMA MOVIL1

MOBILITAT

Firma

SIGNATURA ELECTRÒNICA

BigData

BUSINESS INTELLIGENCE