Protocol per a la Prevenció de L’assetjament Laboral

Juliol 2017

Carver ha desenvolupat i posat en marxa, en col·laboració amb sp activa el “Protocol per a la Prevenció i abordatge de l’Assetjament i Violència en el Treball”. Aquest protocol tracta de posar els mecanismes de prevenció sobre qualsevol tipus de suposat assetjament o violència en l’àmbit laboral. El Protocol també inclou per als empleats de Carver, els mecanismes de denúncia pertinents, en el cas que es produís o es sospités d’algun cas relacionat amb els anteriors supòsits.

El Protocol encaixa i complementa el Pla de Prevenció de Riscos Penals que Carver va posar en funcionament fa ja més d’un any, i prevé, dificulta i, si escau, penalitza la comissió de delictes relacionats amb abusos, assetjaments o l’ús de la violència , tant física com mental, en contra de qualsevol empleat de Carver.

Amb aquesta nova normativa Carver reforça el seu compromís per la correcta gestió dels seus recursos humans, i pren una posició activa per evitar l’aparició de qualsevol tipus d’actituds que poguessin posar en risc l’excel·lent ambient de treball que actualment posseeix l’empresa.

Per a la posada en marxa d’aquest Protocol s’ha comptat amb la participació activa de tots els estaments empresarials incloent la Direcció General.