Remodelació Web Assegurances

Desembre 2017

Carver ha dut a terme un projecte de remodelació de la web per a una corredoria líder mundial del sector.

La remodelació duta a terme per Carver ha consistit bàsicament en dos actuacions rellevants:

  • Un restyling general de la web, adaptant i millorant els aspectes ergonòmics i estètics del producte.
  • La inclusió d’un nou canal de contractació, que permet tant als clients com als col·laboradors de l’entitat, la consulta de condicions i la contractació dels productes integrats en aquest nou canal.

Amb aquest projecte Carver manté la seva posició preeminent dins del Sector Assegurador, afegint nous elements a la seva ja àmplia llista d’experiències, incorporant tots els seus coneixements en disseny i desenvolupament d’entorns WEB.