Serveis professionals d’alt nivell

By 16 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Gener 2015

Carver ha signat recentment un acord per a la prestació de Serveis Professionals d’Alt Nivell, amb una empresa multinacional.

El servei consisteix a proporcionar tècnics d’alta qualificació professional per cobrir una sèrie de perfils que requereixen una formació i coneixements molt específics, definits pel nostre client. Es contempla la possibilitat d’incorporació d’aquests tècnics a la seva plantilla, un cop cobert un termini de temps determinat. Les tasques que estem duent a terme per a la realització d’aquest servei són:

  • Recerca i localització dels tècnics segons la formació, experiència i coneixements tècnics requerits. Per a això Carver disposa d’una àmplia plantilla pròpia i d’una extensa base de dades de candidats
  • Realització, en cas de noves incorporacions, d’un test d’avaluació, que és determinant per al procés de selecció.
  • Formació prèvia a la incorporació. Es realitzen cicles formatius per enfortir o complementar els coneixements requerits pel nostre client.
  • Incorporació dels tècnics a l’estructura del nostre client
  • Gestió del període de prova i adaptació dels tècnics.
  • Substitució dels tècnics per indicació raonada del client, o per baixes no previstes
  • Seguiment continu de l’evolució dels tècnics realitzat pel gerent de compte assignat, amb avaluació contínua.

El Servei, tal com hem esmentat, inclou un acord pel qual el nostre client, després d’un termini de temps determinat, pot proposar als tècnics assignats per Carver la incorporació a la seva plantilla. Quan amb dues parts (el nostre client i els tècnics designats) arriben a un acord, Carver facilita aquesta operació, com a part integral del Servei.